صفحه بایگانی دسته

عصمت

عصمت

عصمت امامان

عصمت امامان گروه دیگر از معصومان، أئمّه(علیهم السلام) ـ امامان دوازدگانه شیعه ـ هستند. امامیه عصمت را…

عصمت و اختیار

عصمت و اختیار آیا فرد معصوم با داشتن نیروی عصمت قادر بر انجام دادن گناه است یا اینکه نیروی عصمت،…