دکتر شیبی می‌گوید: وقتی دو قبیله ضبه و أزد، دور شتر عایشه (در جنگ جمل) طواف می‌کردند و می‌گفتند: بوی شتر مادرمان عایشه از بوی مشک خوشبوتر است، پس چه جای تعجب که دوستان علی(ع) با آن همه مناقب، نسبت به او غلو کنند. (سامی العزیری، الجذور التاریخية و النفسية للغلو و الغلاة، ص 73). […]