ازدواج موقت و پیشینه آن [ازدواج موقت به رغم تردیدناپذیری آن از نگاه فقه شیعه، یکی از موضوعاتی است که دست‌کم در دهه‌های اخیر از بُعد اجتماعی فرهنگی یکی از مسائل چالش‌انگیز بوده است و به رغم خودداری‌هایی که در اصل طرح آن به ویژه از سوی متولیان اجتماعی وجود داشته اما عطف توجه اذهان […]

متعه در روايات
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

بحث روايتي ديگر (پيرامون ازدواج موقت) در کافي به سند خود از ابي بصير روايت کرده که گفت : من از امام ابي جعفر (ع) از مساله متعه پرسيدم، فرمود : بله در قرآن اين مساله نازل شده، و فرموده :”فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة و لا جناح عليکم فيما تراضيتم به من […]