عوامل ظهور شیعه
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

  عوامل ظهور و بروز شیعه و یا به تعبیری دیگر: جدایی شیعه از عامه را می توان در امور ذیل خلاصه کرد:اوّل: وجود آیات فراوان بر امامت و ولایت اهل بیت(علیهم السلام).دوّم: وجود آیات فراوان در مورد فضائل و مناقب اهل بیت(علیهم السلام).سوّم: وجود آیات فراوان درباره مرجعیّت دینی اهل بیت(علیهم السلام).چهارم: وجود روایات […]

مفهوم شیعه در لغتواژه ی شیعه از نظر لغت در دو معنا به کار رفته است.۱ موافقت و هماهنگی دو فرد یا دو گروه در عقیده یا عمل، بدون این که یکی تابع دیگری باشد؛ چنان که در لسان العرب (۱) آمده: شیعه جماعتی را گویند که بر امری اجتماع کنند. پس هر قومی که […]