صفحه بایگانی دسته

عرفان

عرفان

عرفان مسیحی

واژه ی عرفان در ریشه ی یونانی اش به معنای دریافت اسرار (۱) موجود نامرئی از طریق مراقبه و رسیدن به آرامش درون است.…