مقایسه ختم ولایت از نگاه قیصری و حکیم قمشه ای چکیده از بحث های مهم مکتب ابن عربی، بحث کیستی ختم ولایت است. شارحان مکتب ابن عربی، به ویژه قیصری و حکیم قمشه ای، هر کدام با دلایلی به ارائه نظریه پرداخته اند. قیصری بر این باور است که ختمیت ولایت مطالعه از آن حضرت […]

ارتباط با ارواح
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

اینک روایاتی را می‌آوریم که شاهد حیات برزخی انسان و امکان ارتباط با ارواح آنان پس از مرگ و قبل از قیامت می‌باشند.   ۱. سخن گفتن پیامبر و ائمه اطهار (ع) با مردگان از جمله مواردی که در بحث حیات برزخی مورد اتّفاق تمام فرق اسلامی است، گفت و گو و ارتباط با ارواح […]

درباره ی آخرین آیه ای که نازل شد اختلاف است. شیخین از برّاء بن عازب روایت کرده اند که گفت: آخرین آیه ای که نازل شد، (یستفتونک قل الله یُفتیکُم فی الکَلالهِ) ( نساء، ۱۷۶) بود و آخرین سوره ای که نازل شد سوره براءه بود، بخاری از ابن عباس روایت کرده که گفت: آخرین […]

دانشوران در مورد زندگی اجتماعی انسان بر یک رأی نیستند؛ برخی زیست شناسان، روان شناسان، فیلسوفان و مفسران همانند مک دوگال، فروید (۱)، ابونصر فارابی، (۲) علامه طباطبایی، (۳) و استاد مطهری، (۴) رویکرد به زندگی اجتماعی را برخاسته از نهاد و فطرت آدمی دانسته اند و عده ای آن را بر اساس محاسبه ی […]

در قرآن کریم واژه ی جامعه و مجتمع به کار نرفته است، ولی واژگانی هم چون: امت، ناس، اناس، شعوب، قوم، قبایل، قرن، قرون، شریعت، شرعه، شیع، منهاج، مترف، ملأ، ملوک، طاغوت، جبار، ولی، اولیا، مصلح و امام، فراوان به کار رفته است که بیانگر رویکرد و تبیین مفاهیم اجتماعی و سیاسی در قرآن است. […]

اشارهکتاب Sufism and Taoism، نوشته توشیهیکو ایزوتسو از جمله کتاب های خوب و تاثیرگذار در زمینه مطالعات تطبیقی ادیان است. در این کتاب عرفان ابن عربی و تائویی، با یکدیگر مقایسه شده اند. آشنایی خوب نویسنده با این دو مکتب عرفانی و همچنین تفکیک معرفی دو سنت عرفانی از بخش مقایسه، از جمله امتیازاتی است […]

عرفان مسیحی
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

واژه ی عرفان در ریشه ی یونانی اش به معنای دریافت اسرار (۱) موجود نامرئی از طریق مراقبه و رسیدن به آرامش درون است. از نظر پولس ” راز ” (۲) یا اسرار بر حکمت نهفته ی خداوند (۳) و کُنه ذات (۴) او و اموری که قابل دیدن و شنیدن نیست و فراتر از […]

نوشتار حاضر در دو قسمت زیر سامان یافته است: الف) بررسى مفاهیم کلیدى ب) سیره عرفانى امام خمینى.الف) بررسى مفاهیم کلیدى: واژه و مفاهیم اساسى این نوشتار سه مفهوم سیره ، عرفان و اخلاقند: ۱) تاملى بر واژه سیره: سیره یعنى نوع و سبک رفتار. مساله سبک و متد خیلى مهم است. مثلا در مورد […]

علم عرفان، دانش شناخت خدا، صفات خدا، تجلیات خدا و چگونگى وصول به مقام توحید و ربانى شدن است. از همین رو علم عرفان را علم توحید و موحد شدن دانسته‌اند.قلمروهاى عرفان یا علوم هم‌خانواده آن را نیز مى‌توان چهار دانش برجسته دانست؛ عرفان نظری، عرفان عملی، فلسفه عرفان و عرفان تطبیقی. عرفان نظرى مانند […]

عاقلان نقطه پرگار وجودند، ولىعشق داند که در این دایره سرگردانند    بحث ارتباط عقل و عشق از مباحث شیرینى است که در ادبیات فارسى و عرفان اسلامى درباره آن بسیار سخن گفته شده است.در این باره سه نظر عمده در میان متفکران و عارفان مسلمان دیده مى‏شود:۱٫ برخى از متکلمان و فلاسفه اصالت را […]