آنچه برای جناب آقا شیخ احمد لازم است ، این است که تامل درستی نماید، ببیند بنده است یا آزاده ، اگر دید آزاد است ، خودش می داند – که هر کاری بخواهد بکند – و اگر دانست بنده است و مولا دارد، سر خود نیست هر کاری بکند ولو دستی حرکت دهد از […]

درآمد موضوع این نوشتار بررسى مسئله اعیان ثابته در حوزه عرفان اسلامى مى باشد. همان گونه که در تاریخچه بحث خواهد آمد این آموزه در عرفان اسلامى بعد از ابن عربى مطرح شده است. ابن عربى به طور مفصل و واضح، البته پراکنده و بدون نظام، به این مبحث به لحاظ اثباتى و ثبوتى پرداخته […]

بدان که رضا عبارت است از : خوشنودی بنده از حق – تعالی شأنه- و اراده ی او و مقدرات او . و مرتبه ی اعلای آن، از اعلا مراتب کمال انسانی و بزرگتر مقامات اهل جذبه و محبت است… چنانچه معلوم شد … انسان بالفطره عاشق حق است، که کمال مطلق است، گرچه خودش […]

توکل، واگذار نمودن تمام امور است به صاحب آن و اعتماد نمودن است بر وکالت او … مردم در معرفت ربوبیت ذات مقدس بسی مختلف و متفاوت اند ، عامه ی موحدین… به حسب لقلقه ی لسان گاهی می گویند مقدر امور حق است و همه چیز در تحت تصرف اوست و هیچ موجودی بی […]

  بدان که «ایمان» غیر از علم به خدا و وحدت، و سایر صفات کمالیه ی ثبوتیه و جلالیه و سلبیه، و علم به ملائکه و رسل و کتب و یوم قیامت است. چه بسا کسی دارای این علم باشد و مؤمن نباشد: شیطان عالم به تمام این مراتب به قدر من و شما هست […]

  تقوی عبارت است از حفظ نفس از مخالفت اوامر و نواهی حق و متابعت رضای او …بدان از عزیز که چنانچه از برای این بدن صحت و مرضی است و علاج و معالجی، برای نفس انسانی و روح آدمیزاده نیز صحت و مرض و سقم و سلامتی و علاج و معالجی است. صحت و […]

  شرح حال مرحوم آیهاللّه العظمى ملّاحبیب اللّه شریف کاشانى، فرزند عالم جلیل القدر ملّاعلى مدد ساوجى است. پدر بزرگوارِ وى از علماى بزرگ و از شاگردان مرحوم ملّااحمد نراقى (صاحب معراج السعاده) و مرحوم سیّدابراهیم قزوینى بود که در سنّ جوانى به درجه رفیع اجتهاد رسید و خود داراى تألیفات متعدّدى است. ملّاحبیب اللّه […]

بر اساس دیدگاه صدرالدین قونوى حضرت پنجم : انسان کاملحضرت پنجم مرتبه انسان کامل است که جامع جمیع مراتب الاهى و کَونى و تمام تنزلات وجود است. از این مرتبه به «کون جامع» تعبیر مى‌شود. در میان موجودات تنها انسان است که مى‌تواند تمامى حضرات وجود را با یک وجود احدى در خود پیاده کند […]

بررسی طبقات پیر هرات
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

مقدمهطبقاتی که خواجه عبدالله انصاری در موضوع مشایخ صوفیه فراهم آورده است، براساس طبقات صوفیه ی ابوعبدالرحمن سلمی نوشته شده است؛ یعنی طبقات سلمی مبنای کار خواجه عبدالله بود. حال باید دید از طبقات سلمی چگونه استفاده شده است؟ آیا آن را ترجمه یا تلخیص کرده است، یا اینکه تهذیب و گزارشی از آن به […]

دیدگاه ابن‌عربیبحث توحید در عرفان از هر نحله فکری دیگری پر رنگ‌تر است. از این رو آشتی برقرار کردن بین توحید افعالی (که در آن همه افعال و آثار ، فعل و اثر خدا محسوب می‌شود) و اختیار انسان مؤونه زیادی می‌‌طلبد. ابن‌عربی خود به این مشکل واقف بوده و در موارد مختلف از آن […]