شرح کتاب مصباح الشریعه ومفتاح الحقیقه نسخه اى از عارفان عاشقى سالک و عارفى الهى مى گوید : زمانى گذرم به یکى از شهرها افتاد طبیبى را دیدم که آثار دانش و آیات بینش از چهره اش ظاهر و در محلّى به معالجت مشغول بود .گروه زیادى از مرد و زن بر گرد او نشسته […]

شرح کتاب مصباح الشریعه ومفتاح الحقیقه از عبودیّت تا ربوبیّت در بدو امر به نظر مى رسد که تعبیر زننده اى است : از بندگى تا خدایى !! مگر ممکن است بنده اى از مرز بندگى خارج گردد ، و پا در مرز خدایى بگذارد ؟أَیْنَ التُّرابُ وَرَبّ الأَرْبابِ .به قول عارف شبسترى :سیه رویى […]

نفس و هفت مرحله ى آن مسئله ى نفس در مباحث عرفانى از مباحث محورى است ، چرا که در تمام مسائلى که عرفان مطرح مى کند ، تزکیه و تصفیه ى نفس مورد توجّه قرار گرفته است .کسى که نفس سرکش را رام نکرده و غرایز و شهواتش را با برنامه هاى الهى مقیّد […]

شرح کتاب مصباح الشریعه ومفتاح الحقیقه عرفان از زبان پیشواى عارفان سَأَلَ کُمَیْلُ بْنُ الزِّیاد النَّخَعی عَنْ مَولَى الْعارِفینَ ، سَیِّدِ الْمُوَحِّدینَ أَمیرَالْمُؤْمِنینَ (علیه السلام) : یا عَلِیّ مَا الْحَقیقَهُ ؟ قالَ (علیه السلام) : مالَکَ وَالْحَقیقَهُ ؟ قالَ : أَوَلَسْتُ صاحِبُ سِرِّکَ ؟ قالَ : بَلى وَلکِنْ یَرْشَحُ عَلَیْکَ ما یَطْفَحُ مِنّی ، قالَ […]

نَجْوَى الْعارِفینَ تَدُورُ عَلى ثَلاثَهِ أُصُول : الخَوْفُ وَالرّجاءُ وَالْحُبُّ . خوف عقیده بیداران راه ، و عاشقان الله بر این است که خوف بر سه نوع است :۱ ـ خوف طبیعى ۲ ـ خوف مذموم ۳ ـ خوف ممدوح . خوف طبیعى خوف طبیعى ، هم چون حالات واقعى دیگر ، از خطوط اصلى […]

خوف ممدوح خوف ممدوح ، همچون حالات عالى دیگر روانى براى انسان لازم و ضرورى است .بدون این خوف راهى براى ترقى و تعالى وجود ندارد و براى انسانى که از این خوف بى بهره است در پیشگاه قرب حضرت حق جایى نیست .این خوف از عالى ترین ویژه گى هاى موقنین و از آثار […]

شرح کتاب مصباح الشریعه ومفتاح الحقیقه ۱ ـ خوف از پیش آمدن خطر خوف از پیش آمدن خطر براى جامعه و اعلام آن براى بیدارى مردم ، مخصوص انبیا و اولیا ، ائمه ، حکیمان و بندگان دوراندیش است .این خوف که برخاسته از دلسوزى آنان نسبت به هم نوعان است ، آنان را وادار […]

شرح کتاب مصباح الشریعه ومفتاح الحقیقه ۲ ـ خوف از سوء عاقبت بیداران راه حق ، بر این عقیده اند که انسان تا آخرین لحظه ى عمر با دو دشمن روبروست : ۱ ـ دشمنان باطنى مانند ریا ، نفاق ، کبر ، نخوت ، غرور ، حسد و غرایز درونى . ۲ ـ دشمنان […]

  شرح کتاب مصباح الشریعه ومفتاح الحقیقه ۳ ـ خوف از مقام خدا از دورترین ایام حیات ، براى پیشگیرى از وقوع جرم ، جریمه وضع شده ، و همیشه با اعلام جریمه جرم به مردم ، در دل آنان نسبت به ارتکاب جرم ایجاد وحشت شده ، و از این راه براى تقلیل جرم […]

خوف از خدا در دعاهاى اسلامى حضرت على (علیه السلام) در دعاى کمیل از خداوند بزرگ مى خواهد که ترسش از پروردگار ترس اهل یقین باشد ، ترسى که از ابتداى ظهورش در انسان ، تا دقایق مرگ ، نمى گذارد آدمى به گناه دچار گردد ، در آن دعا عرضه مى دارد : وَأَخافَکَ […]