اشارهکتاب Sufism and Taoism، نوشته توشیهیکو ایزوتسو از جمله کتاب های خوب و تاثیرگذار در زمینه مطالعات تطبیقی ادیان است. در این کتاب عرفان ابن عربی و تائویی، با یکدیگر مقایسه شده اند. آشنایی خوب نویسنده با این دو مکتب عرفانی و همچنین تفکیک معرفی دو سنت عرفانی از بخش مقایسه، از جمله امتیازاتی است […]

نوشتار حاضر در دو قسمت زیر سامان یافته است: الف) بررسى مفاهیم کلیدى ب) سیره عرفانى امام خمینى.الف) بررسى مفاهیم کلیدى: واژه و مفاهیم اساسى این نوشتار سه مفهوم سیره ، عرفان و اخلاقند: ۱) تاملى بر واژه سیره: سیره یعنى نوع و سبک رفتار. مساله سبک و متد خیلى مهم است. مثلا در مورد […]

علم عرفان، دانش شناخت خدا، صفات خدا، تجلیات خدا و چگونگى وصول به مقام توحید و ربانى شدن است. از همین رو علم عرفان را علم توحید و موحد شدن دانسته‌اند.قلمروهاى عرفان یا علوم هم‌خانواده آن را نیز مى‌توان چهار دانش برجسته دانست؛ عرفان نظری، عرفان عملی، فلسفه عرفان و عرفان تطبیقی. عرفان نظرى مانند […]

عاقلان نقطه پرگار وجودند، ولىعشق داند که در این دایره سرگردانند    بحث ارتباط عقل و عشق از مباحث شیرینى است که در ادبیات فارسى و عرفان اسلامى درباره آن بسیار سخن گفته شده است.در این باره سه نظر عمده در میان متفکران و عارفان مسلمان دیده مى‏شود:۱٫ برخى از متکلمان و فلاسفه اصالت را […]

رابطه عقل و عشق تا کجا است؟ امام حسین (ع) روز عاشورا کاری عاقلانه انجام داد یا عاشقانه؟ آیا در جنگ موارد غیرقابل درک عقلی وجود داشت؟ اگر واقعا این طور است، ملاک‏های این نوع پدیده‏ها چیست؟ چنان که گذشت، عقل متعارف و عشق حقیقی در مراحل اولیه با یکدیگر درگیر می‏شوند; اما سالک در […]

چندى است توجه برخى از جوانان به عرفان‏هاى هندى و فرقه‏ هاى صوفیانه جلب شده است؛ نظر اسلام درباره این فرقه‏ ها اعم از تصوف، درویشى، هندى و سرخ‏پوستى چیست؟پیش از پاسخ به پرسش شما مناسب است در ابتدا تعریف تصوف و عرفان و شرایط ورود به آن را بیان کنیم و آن گاه درباره […]

ویکی از ابعاد شخصیت مهم امام(ره) و از اندیشه های تابناک و برجسته اش، اندیشه عرفانی اوست که یقیناً درمدیریت و رهبری آن حضرت تأثیر شایانی داشته، این اندیشه درخشان و نورانی ریشه در شناخت عمیق او ازخداوند متعال داشت. اطاعت مطلق در برابر خداوند متعال آن حضرت را به جایی از بندگی ترقی داده […]

امام (ره) در تحقیق و تحقق عرفان ناب اسلامی از عرفانی سخن می گفت و به بیان و بنان می کشید که از شراب طهور وحی و کوثر زلال حیات بخش سنت و سیره نشات گرفته باشد. عرفان امام خمینی ره عرفان جامعه و سیاست ، حکمت و حکومت ، خدمت و خرابات است و […]

آیا تا به حال اتفاق افتاده به بهانه مشق و درس ، با واژه عشق و مشتقاتش دمخور شده باشی و رفیق. تا به همذات پنداری با «بایزید» دچار شوی که:«به صحرا شدم عشق باریده بود و زمین تر شده ، چنان که پای به برف فرو شود به عشق فرو می شد». آیا تا […]

معرفت‌شناسی‌ عرفا
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

  اشاره‌مباحث‌ معرفت‌شناختی‌ عرفا (اگر چه‌ نه‌ با همین‌ عنوان) در متون‌ عرفانی‌ مطرح‌ شده‌اند. در این‌ سلسله‌ مقالات، این‌ مسائل‌ استخراج‌ و طبقه‌بندی‌ شده‌ و البته‌ در محدوده‌ عرفان‌ اسلامی‌ معرفی‌ خواهد شد.در راستای‌ این‌ هدف، نگارنده‌ نخست‌ به‌ نقل‌ مطالبی‌ از متون‌ معتبر عرفانی‌ پرداخته‌ و سپس‌ مقاله‌ را با درج‌ اظهارات‌ عین‌القضاه‌ […]