سه دستور العمل برای خودسازی از علامه طباطبایی(رحمت الله علیه) درخواست دستورالعمل و برنامه برای خودسازی و خویشتن‌نگری در اسلام سابقه‌ای دیرینه دارد. روایات فراوانی حاکی از آن است که جویندگان کمال و سعادت، از پیامبر گرامی(ص) و ائمه هدی۷ تقاضای برنامه برای خودسازی کرده و آن بزرگواران مناسب حال درخواست‌کننده برنامه‌ای به وی […]