تجلیات خدا در هندوئیسم یکی از مسائل مهم در میان آموزه های هندوئیسم بحث در مورد انواع تجلیات خداونداست. در تعالیم هندوئیسم بحث از آواتار (ava-tara) به معنای ظهور و تجلی خدا از دو منظر قابل بررسی است:الف- این ماجرا اشاره ای به وجود خدایان متعدد در هندوئیسم دارد. احساسات آغشته به باورهای مذهبی مردم […]

گرایش چشمگیر جهان غرب به امور درونی و توانایی های باطنی انسان و پیدایش صدها فرقه کوچک و بزرگ در این راستا، اندیشمندان غرب را با موضوعی بسیار مهم، جدید و فراگیر روبه رو ساخته است. دنیای غرب پس از قرن ها توجه به عقلانیت ابزاری محض، ابتهاجات مادی و زندگی ماشینی اکنون موج بزرگی […]

فالون دافا(۱)
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

نقدى بر یک مکتب عرفانى نوظهور نیاز معنوی انسان امروز بازار گرمی برای مروجان و مدعیان مرام های معنوی و مکاتب عرفانی ایجاد کرده است. یکی از مشاهیر این عرصه لی هینگجی بنیان گذار روشی نوظهور به نام فالون دافا است، که با تبلیغات وسیع و حمایتهای بین المللی، در حال گسترش در جهان است. […]

نقدى بر یک مکتب عرفانى نوظهور تائوئیسم در فالون دافا تاکید بر نیرو سرشتی جهان و امکان جذب شدن در آن و برخورداری از انرژی کیهانی مهمترین اصلی است که لیهنگجی از تائوئیسم گرفته و در فالون دافا استفاده کرده و همراه با آن کاستی ها و کژی هایی را نیز به مرام خود وارد […]

  نقدى بر یک مکتب عرفانى نوظهور اشاره: در دو قسمت قبل این مقاله مبانی تائوئیستی و نیز تائوئیسم و بودیسم در مکتب عرفانی فالون دافا به خوانندگان گرامی معرفی شد. در ادامه مبحث تزکیه جسم و ذهن از منظر این مکتب عرفانی بررسی و در پایان ارزیابی کلی و نهایی از فالون دافا تقدیم […]

عشق عارفانه مورد تایید اقبال است و معتقد است که «خودی» از عشق و محبت استحکام می پذیرد، زندگی و خودی با عشق پاینده تر می شوند، زیرا عشق فطری انسان است و معتقد است که معشوق در دل انسان جا دارد و باید با چشم حق بین آن را مشاهده کرد: نقطه ی نوری […]

رمز چیست؟ هر علامتی اعم از حرف، عدد، شکل، علامت اختصاری، کلمه، قول و حتی حرکت که ناظر به مفهومی ویژه در ورای ظاهر نمایشی خود باشد، یک رمز محسوب می گردد. در آثار مکتوب که با کلمه و کلام سر و کار داریم، با معانی خاصی از رمز مواجه هستیم؛ مانند: «اشاره، راز، ایما، […]

رازپوشی یکی از عللی که باعث شد عارفان سخنشان را در پرده ی راز و به طرزی پوشیده و مبهم بیان کنند، رازپوشی از اغیار بوده است. زیرا تنگ نظران ظاهربین که توان درک سخنان متصوفه را نداشتند، به تکفیر آن ها پرداخته، گاه باعث قتل و اعدام آن ها می شدند. قربانی شدن نامدارانی […]

  دلهای پریشان وناآرام مردم سرزمینهای دور و نزدیک به دنبال آرامش ونشاط اند ، به دنبال گمشده ای می گردند ، تشنگانی که له له زنان به هوای آب در پی هرسرابی می دوند ، اما پس از اندکی آنچه حاصل می شود تشنگی بیشتر است . مردمان غرب مدت مدیدی است از معنویات […]

اساتید مکتب اکنکار « از اساتید این مکتب می توان گوپال داس که ۳۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح، ماهانتا و استاد درقید حیات اک در مصر بود را نام برد. وی راز فرقه های مذهبی از یرس و ایزس ( الهه حاصلخیزی ) را کشف کرد. به اعتقاد اکیست ها گوپال داس محافظ بخش […]