رابطه عقل و عشق تا کجا است؟ امام حسین (ع) روز عاشورا کاری عاقلانه انجام داد یا عاشقانه؟ آیا در جنگ موارد غیرقابل درک عقلی وجود داشت؟ اگر واقعا این طور است، ملاک‏های این نوع پدیده‏ها چیست؟ چنان که گذشت، عقل متعارف و عشق حقیقی در مراحل اولیه با یکدیگر درگیر می‏شوند; اما سالک در […]

چندى است توجه برخى از جوانان به عرفان‏هاى هندى و فرقه‏ هاى صوفیانه جلب شده است؛ نظر اسلام درباره این فرقه‏ ها اعم از تصوف، درویشى، هندى و سرخ‏پوستى چیست؟پیش از پاسخ به پرسش شما مناسب است در ابتدا تعریف تصوف و عرفان و شرایط ورود به آن را بیان کنیم و آن گاه درباره […]

ویکی از ابعاد شخصیت مهم امام(ره) و از اندیشه های تابناک و برجسته اش، اندیشه عرفانی اوست که یقیناً درمدیریت و رهبری آن حضرت تأثیر شایانی داشته، این اندیشه درخشان و نورانی ریشه در شناخت عمیق او ازخداوند متعال داشت. اطاعت مطلق در برابر خداوند متعال آن حضرت را به جایی از بندگی ترقی داده […]

امام (ره) در تحقیق و تحقق عرفان ناب اسلامی از عرفانی سخن می گفت و به بیان و بنان می کشید که از شراب طهور وحی و کوثر زلال حیات بخش سنت و سیره نشات گرفته باشد. عرفان امام خمینی ره عرفان جامعه و سیاست ، حکمت و حکومت ، خدمت و خرابات است و […]

آیا تا به حال اتفاق افتاده به بهانه مشق و درس ، با واژه عشق و مشتقاتش دمخور شده باشی و رفیق. تا به همذات پنداری با «بایزید» دچار شوی که:«به صحرا شدم عشق باریده بود و زمین تر شده ، چنان که پای به برف فرو شود به عشق فرو می شد». آیا تا […]

معرفت‌شناسی‌ عرفا
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

  اشاره‌مباحث‌ معرفت‌شناختی‌ عرفا (اگر چه‌ نه‌ با همین‌ عنوان) در متون‌ عرفانی‌ مطرح‌ شده‌اند. در این‌ سلسله‌ مقالات، این‌ مسائل‌ استخراج‌ و طبقه‌بندی‌ شده‌ و البته‌ در محدوده‌ عرفان‌ اسلامی‌ معرفی‌ خواهد شد.در راستای‌ این‌ هدف، نگارنده‌ نخست‌ به‌ نقل‌ مطالبی‌ از متون‌ معتبر عرفانی‌ پرداخته‌ و سپس‌ مقاله‌ را با درج‌ اظهارات‌ عین‌القضاه‌ […]

عاشورا در مکتب عرفان
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

۱- بلا و ابتلا:‌عارفان با ایمان نه تنها از بلا نمى‌گریزند، بلکه آن را نشانه لطف الهى و سبب پاکى روح و جان و تصفیه اعمال مى‌دانند و به خاطر فضلیت و پاداش آن، به استقبالش مى‌روند، امام صادق (ع) مى‌فرماید: «ان الله اذا احب عبدا غته بالبلا»(خداوند هرگاه بنده‌اى را دوست بدارد او را […]

آیا از طریق عرفان های غیردینی و غیراسلامی مانند عرفان های هندی، مسیحی و … می توان به خدا رسید؟در پاسخ به این مسئله باید دید در چه صورت یک مکتب عرفانی انسان را به خدا می رساند و به تعبیر دیگر یک مکتب یا گرایش عرفانی باید از چه ویژگی هایی برخوردار باشد تا […]

بحث درباره مسئله وجود در مکتب ابن عربی است که یکی از مسائل بسیار بنیادی و مهم در این حوزه به شمار می‌رود. در قرآن فی‌المثل در سوره حدید آیاتی وجود دارد که گویای نظریه وجود در نزد ابن عربی و پیروان اوست. چون واقعاً وجود از نظر ابن عربی و اتباع وی اساساً متبنی […]

سخنران: غلامرضا اعوانیوقت آن رسیده است که درباره مفاهیم و معانی‌ای که به کار می‌بریم، به‌ویژه مفاهیمی که بعضی از آنها را از غرب گرفته‌ایم، تأملی کرده و ببینیم همان مفهوم در فرهنگ ما چگونه بوده است. یکی از آن مفاهیم، مفهوم «تجربه دینی» است. البته این گفته بدین معنی نیست که ما این مفهوم […]