اهل تزکیه یا فرقه خدعهدر واقع علامه طباطبایی از آن دسته عرفا حمایت می‏کند و خود نیز در سلک‏آنان قرار می‏گیرد که دارای معرفت الله و متخلق به اخلاق الله بوده و با تهذیب‏نفس، ریاضات و مجاهدات و تزکیه روح و پاک ساختن دل از عشق و محبت ماسوی الله به‏کمالاتی معنوی نائل شده و […]

  سه دستور العمل برای خودسازی از علامه طباطبایی(رحمت الله علیه) درخواست دستورالعمل و برنامه برای خودسازی و خویشتن‌نگری در اسلام سابقه‌ای دیرینه دارد. روایات فراوانی حاکی از آن است که جویندگان کمال و سعادت، از پیامبر گرامی(ص) و ائمه هدی۷ تقاضای برنامه برای خودسازی کرده و آن بزرگواران مناسب حال درخواست‌کننده برنامه‌ای به وی […]

عرفان حقیقی، عرفان‌های دروغین ایجاد دکان تصوف و درویشی از دیر زمان در جامعه ما رواج داشته و به موازات عرفان ناب جلو آمده است و فرقه‏های متعدد دراویش و صوفی در جای جای جامعه ما رونق داشته است و چون رسیدن به عرفان ناب سخت است،تصوف حیله‏گرانه از رونق بیشتری برخوردار شده است.ایجاد دکان […]

ماهیت عشق
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

  معنی لغت عشقدر زبان عربی می‏گویند کلمه ” عشق ” در اصل از ماده ” عشقه‏ ” است، و ” عشقه ” نام گیاهی است که در فارسی به آن ” پیچک ” می‏گویند که به هر چیز برسد دور آن می‏پیچد، مثلا وقتی به یک گیاه دیگر می‏رسد دور آن چنان می‏پیچد که […]

زمینه هاى تاریخى و فکرى عرفان و تصوف (۳)درگیرى محدثان و فقیهان با صوفیان، در ابواب مختلف تصوف عملى و نظرى، گستره وسیعى دارد. جمع آورى تمامى موارد این چالش ها و بیان موارد اختلاف و اشتراک صوفیان و متشرعان، اگرچه بایسته و لازم است، اما مى توان با تحلیل برخى موارد، روزنه اى از […]

زمینه هاى تاریخى و فکرى عرفان و تصوف (۲) ب) دیدگاه مشایخ عرفانمشایخ تصوف نیز در رد یا تایید اصل این رفتار اختلاف دارند. البته هستند کسانى که آن را پسندیده و مجاز دانسته اند و حتى براى آن از سیره و سنت پیامبر(ص) و على(ع) دلیل آورده اند.[۱] با اینوجود، صوفیان براى رقص نیز، […]

زمینه هاى تاریخى و فکرى عرفان و تصوف (۱)تمایز و پیدایى هریک از فرقه ها و مکتب هاى اسلامى در قرون نخست را مى توان معلول عوامل و زمینه هاى متعددى دانست که در یک فرآیند تدریجى و گاه متأثر از یکدیگر بهوقوع پیوسته اند. پژوهش گران این عوامل مختلف را در یک تقسیم بندى […]

زمینه هاى تاریخى و فکرى عرفان و تصوف (۴) ۴٫ الهام گیرى و برداشت از تعالیم قرآن و سنتبرداشت ها، تفسیرها و یا تطبیق هاى مختلف نسبت به قرآن و سنت یکى از عوامل رشد مباحث و مجادلات کلامى و در پى آن متمایز شدن فرقه ها از یکدیگر بوده است. درست است که نقش […]

حسین بن منصور حلاج از جمله شخصیتهایی است که پیرامون وی سخنان بسیاری در طول تاریخ مطرح بوده است.بعضی او را عارفی بزرگ و سالکی واصل و بعضی او را شیادی مکار و مدعی نیابت امام زمان (عج ) و حتی دیوانه می دانند !راسخون در آستانه ی سالروز اعدام این شخصیت جنجالی تاریخ اقدام […]

راز « اناالحق » حلاج
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

حسین بن منصور حلاج از جمله شخصیتهایی است که پیرامون وی سخنان بسیاری در طول تاریخ مطرح بوده است.بعضی او را عارفی بزرگ و سالکی واصل و بعضی او را شیادی مکار و مدعی نیابت امام زمان (عج ) و حتی دیوانه می دانند !راسخون در آستانه ی سالروز اعدام این شخصیت جنجالی تاریخ اقدام […]