صفحه بایگانی دسته

علوم حدیث

علوم حدیث

چهل حدیث غدیر

مقدمه:سال دهم هجرت که مسلمانان همراه پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) مراسم حج را به پایان رساندند و آن سال،…