فرآیندی شگفت چیز بسیار عجیب و غریبی که در عالم حدیث اهل سنت به روشنی به چشم می‌خورد و در کاهش روایت فضائل اهل‌بیت (علیهم السلام) در صحاح و به ویژه بخاری و مسلم، مؤثر است؛ دور باطلی است که اهل حدیث خود را به آن مبتلا کرده‌اند. توضیح مطلب اینکه، ما اگر بخواهیم روایتی […]

مقدمه از جمله مباحث در خور درنگ و پژوهش پیرامون قرآن کریم ، مسئله نزول قرآن است و یکی از زیرشاخه های این موضوع، حدیث معروف سبعه احرف (هفت حرف) است که در روایات اهل سنت ، بر آن ادعای تواتر شده است . البته باید تصریح کرد که مسئله نزول قرآن بر هفت حرف […]

حدیث کسا
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

  پژوهشی دربارۀ حدیث كسا   اخیراً در مورد حدیث كسا، مطالبی به این جانب نسبت داده میشود كه مصلحت دیدم دیدگاه خود را دربارۀ آن، به طور مختصر در این رساله منتشر نماییم؛ اما پیش از ملاحظه آن، توجه به چند نكته ضروری است: 1. حدیث شریف كسا، از احادیث صحیح و مورد اتفاق […]

حدیث کسا
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

  پژوهشی دربارۀ حدیث كسا   اخیراً در مورد حدیث كسا، مطالبی به این جانب نسبت داده میشود كه مصلحت دیدم دیدگاه خود را دربارۀ آن، به طور مختصر در این رساله منتشر نماییم؛ اما پیش از ملاحظه آن، توجه به چند نكته ضروری است: 1. حدیث شریف كسا، از احادیث صحیح و مورد اتفاق […]