سیاست منع تدوین حدیث
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

سیاست منع تدوین حدیث جناب آقای سید محمدرضا حسینی جلالی، در زمینه‌ی  اثر منع تدوین حدیث بر قلّت روایات فضائل اهل‌بیت(علیهم السلام) نه تنها در صحاح، بلکه در بیشتر کتاب‌های حدیثی اهل سنت در فصل ششم کتاب خود آورده‌است: «الفصل السادس، القول الفصل فی سبب المنع: و بعد هذا التجوال الطویل ـ فی هذه الفصول […]

آغاز نگارش احادیث
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

از درگذشت پیامبر در سال یازدهم، تا سال 132، چیزی بیشتر از یک سده به‌درازا کشید. سخنان پیامبر در این سالها گردآوری نشد،([1]) تا این‌که عمر بن عبدالعزیز مروانی اُموی([2]) در زمان پادشاهی خود دستور به گردآوری سخنان پیامبر داد.([3]) ولی چنانکه می‌دانیم کار وی به درازا نینجامید و پس از دو سال و پنج […]

علامه آغابزرگ تهراني حدود 130 اصل (تهراني، 1403، ج2، ص 125- 167 و ج6، ص 302) و 750 كتاب (همان، ج6، ص 303- 374) و دويست نوادر (همان، ج24، ص 315 به بعد و ج6، ص 302) از كتب شيعه را شناسايي كرده است. ضياء ‌الدين اصفهاني نيز 116 اصل از اصول تشيع را معرفي […]

علامه آغابزرگ تهراني حدود 130 اصل (تهراني، 1403، ج2، ص 125- 167 و ج6، ص 302) و 750 كتاب (همان، ج6، ص 303- 374) و دويست نوادر (همان، ج24، ص 315 به بعد و ج6، ص 302) از كتب شيعه را شناسايي كرده است. ضياء ‌الدين اصفهاني نيز 116 اصل از اصول تشيع را معرفي […]

مقدّمه اهميت نگارش حديث در اسلام تمام عقلاي دنيا به نگارش اهميت ويژه‌اي مي‌دهند. نگارش، سبب پيشرفت علوم و انتقال دانش پيشينيان به آيندگان مي شود. دين اسلام نيز بر اين مطلب تأكيد دارد. خداوند در قرآن به نوشتن و ابزار آن قسم ياد كرده است (قلم: 1) و خود را معلم انسان با ابزار […]

مقدّمه اهميت نگارش حديث در اسلام تمام عقلاي دنيا به نگارش اهميت ويژه‌اي مي‌دهند. نگارش، سبب پيشرفت علوم و انتقال دانش پيشينيان به آيندگان مي شود. دين اسلام نيز بر اين مطلب تأكيد دارد. خداوند در قرآن به نوشتن و ابزار آن قسم ياد كرده است (قلم: 1) و خود را معلم انسان با ابزار […]

قبل از پرداختن به اصل گزارش، نکاتی را تذکر می دهیم.1 – کتاب دارای مطالب فراوانی است که نقد و معرفی همه آنها از عهده یک مقاله بیرون است و ما در این نوشته تنها گزارشی از آن را ارائه می دهیم.2 – نویسنده از اندیشمندان اهل سنّت است، بنابراین در برخورد نقدی با ایشان […]