ضعف احاديث مهدويت و پاسخ به آن (قسمت دوم)گروهي از علماي اهل سنت که تخصصي در فن حديث دارند ادعاي تواتر احاديث امام مهدي عليه السلام را کرده که با وجود اين تواتر احتياج به بررسي سندي احاديث نيست. و گروهي ديگر احاديث مهدويت را نسبت به صحت داده اند.اينک به عبارت برخي از آن […]

ضعف احاديث مهدويت و پاسخ به آن (قسمت سوم)اهل سنت از آنجا که موضوع مهدي موعود را از جمله خبرهايي مي دانند که پيامبر صلي الله عليه و آله به آن بشارت داده، لذا از اين جهت در صورتي که ولو يک روايت صحيح در اين زمينه وجود داشته باشد اعتباد و ايمان به آن […]

الکافي کتاب “الکافي‏” تاليف شيخ محمد بن يعقوب کليني بغدادي – در گذشته به سال 328 ه.ق – است.در کتاب “تاج العروس‏” زير واژه “کلان‏” چنين نوشته شده است :”ابو جعفر محمد بن يعقوب کليني از فقيهان و عالمان بزرگ شيعه در عهد خلافت المقتدر بالله عباسي بوده و به جهت ورودش به ناحيه “درب […]

منشأ پيدايش و جهت گيري فکري در مباحث پيشين به اين نکته اشاره کرديم که آغاز حرکت حديثي شيعه در کوفه به تاريخ ورود اميرالمؤمنين علي عليه السلام به اين شهر، پس از جنگ جمل، باز مي گردد. پس از اين هجرت، عده زيادي از صحابه و تابعان به سمت اين شهر حرکت کردند؛ به […]

موازين و معيارهاي سنت
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

سپاس و ستايش، مخصوص خداوند است؛ او را مي ستاييم و از او کمک و آمرزش مي طلبيم؛ و از شرّ نفسهايمان و بدي اعمالمان، به او پناه مي بريم. هر که را خدا هدايت کند، گمراه کننده اي ندارد و هر که را او گمراه سازد، هدايتگري نخواهد داشت. گواهي مي دهم که خدايي […]

اقسام حديث
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

قدماي اماميه، خبر را به صحيح و غير آن تقسيم مي کردند و براي صحيح نزد آنان شرايطي بوده است و اجمالا خبري را که افراد مورد اطمينان و وثوق نقل کنند يا مقارن و معتضد به جهاتي باشد که موجب وثوق گردد، صحيح مي دانستند، ولي محدثين اهل سنت از دير زمان حديث را […]

چهل حدیث
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

فهرست: پیشگفتار 1- اهمیت حج، 2- حج توجه بسوی خدا، 3- لبیک و قربانی، 4- حج اکبر و اصغر، 5- آثار حج، 6- مرگ در راه حج، 7- حرمت مهمانان خدا، 8- آمادگی برای احرام، 9- نظر به کعبه، 10- نیت حج، 11- روزه ایام تشریق در منی، 12- حج یا جهاد، 13- ثواب طواف، […]

و) مرسلات شیخ صدوق قبل از آنکه درباره ارتباط مرسلات صدوق و توثیقات عام بحث کنیم، مناسب است که نظر امام(ره) را درباره شخصیت رجالی صدوق و مقدار اعتبار اقوال او ذکر کنیم; زیرا یکی از مباحث اصلی علم رجال، بحث و بررسی درباب رجالیان و نیز مقدار اعتبار اقوال هریک از آنها بخصوص در […]

مقدمهالف) ضرورت بحثشاید در نظر ابتدایی، چنین تصور شود که با توجه به اینکه امام خمینی(ره) تالیف مستقلی در علم رجال از خود به جای نگذاشته است، از مبانی رجالی منسجمی نیز برخوردار نیست، و ممکن است عده ای نیز این مسئله را بهانه ای برای خدشه در مبانی فقهی امام(ره) قرار دهند و بدین […]

بحث در مورد جامعیّت قرآن، از دیرباز تاکنون مورد توجه مفسّران و قرآن پژوهان بوده است و با توجه به تصریح قرآن در خصوص اصل جامعیّت، همگان آن را پذیرفته اند؛ گرچه درباره محدوده آن اختلاف کرده اند. عدّه ای قائل به جامعیت مطلق قرآن شده اند و نتیجه گرفته اند که در قرآن، تمام […]