در بینش آینده گرائی معصومین علیهم السلام شهر قم مطرح شده است، و لذا نقش قم در زمینه سازی انقلاب جهانی حضرت مهدی علیه السلام مورد ارزیابی قرار می گیرد. ۱) قال الصادق علیه السلام:سَتَخْلُو کُوفَهَ مِنَ المُؤمِنینَ، و یَاْزِرُ عَنْهَا العِلْمُ کَما تَأزِرُ الحیَّهُ فی حُجْرِها. ثُمَّ یَظهَرُ العِلْمُ بِبَلْدَهٍ یُقالُ لَها قُمْ، و […]

در بینش آینده گرائی معصومین علیهم السلام شهر قم مطرح شده است، و لذا نقش قم در زمینه سازی انقلاب جهانی حضرت مهدی علیه السلام مورد ارزیابی قرار می گیرد. ۱) قال الصادق علیه السلام:سَتَخْلُو کُوفَهَ مِنَ المُؤمِنینَ، و یَاْزِرُ عَنْهَا العِلْمُ کَما تَأزِرُ الحیَّهُ فی حُجْرِها. ثُمَّ یَظهَرُ العِلْمُ بِبَلْدَهٍ یُقالُ لَها قُمْ، و […]

در بینش آینده گرائی معصومین علیهم السلام شهر قم مطرح شده است، و لذا نقش قم در زمینه سازی انقلاب جهانی حضرت مهدی علیه السلام مورد ارزیابی قرار می گیرد. ۱) قال الصادق علیه السلام:سَتَخْلُو کُوفَهَ مِنَ المُؤمِنینَ، و یَاْزِرُ عَنْهَا العِلْمُ کَما تَأزِرُ الحیَّهُ فی حُجْرِها. ثُمَّ یَظهَرُ العِلْمُ بِبَلْدَهٍ یُقالُ لَها قُمْ، و […]

تاريخ حيات فکرى مسلمانان نشانگر استفاده از رهنمودهاى پيشوايان دينى در همه عرصه هاى دانش است. دانشوران مسلمان همواره کوشيده اند تا رهآورد گشت و گذار خود در بوستان حکمت الهى و گلزار زيباى نبوى و علوى و جعفرى را به شکلى متناسب با عصر و زمان، کارا و کارساز ارائه نمايند. در پس اين […]

تمیز مجعولات
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

البته دو رکن دیگر در این فن یعنی «تشخیص صحیح از سقیم» ، جزو قواعد اساسی علم الحدیث می باشد.اول آشنائی نسبتا کامل به لغت و قواعد زبان عربی، که لسان صدور اخبار است (1) دوم دانستن تاریخ اسلام و سیره رسول اکرم و ائمه هدی و تاریخ مذاهب و فرق اسلامی و اجمالی از […]

حدیث اصطلاحا کلامی است که حاکی قول یا فعل یا تقریر معصوم (ع) باشد و بر آن خبر و سنت و روایت نیز اطلاق شده (1). در مجمع البحرین حدیث را مرادف کلام دانسته و وجه تسمیه باین نام را تجدید و حدوث آن گرفته.در قاموس آمده (الحدیث: الخبر و الجدید) در مصباح المنیر فرموده […]

حجیت حدیث
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

حدود اعتبار و کیفیت بهره گرفتن از حدیث، از جمله مباحث مهمی است که همواره مورد بحث و اهتمام محدثین و علمای فقه و اصول بوده و هست. البته اصل مطلب که حدیث، حجت شرعی است و در بیشتر احکام تنها وسیله شناختن وظیفه، و تعیین تکلیف می باشد قابل تردید نیست، و دلایل عقلی […]

حدیث، سنت، روایت، اثر
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

حدیث در لغت به معنای: خبر، کلام و جدید است (3) و جمع آن «احادیث » آمده (4) و در اصطلاح، کلامی است که از قول یا فعل یا تقریر معصوم حکایت کند (5) و بر آن، خبر، سند، روایت، و اثر نیز اطلاق شده است. بعضی حدیث را به کلام معصوم اختصاص داده و […]

قواعد فهم حدیث
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

مقدّمه «سنّت» یعنی رفتار، گفتار و امضای معصوم، همتای قرآن و یکی از منابع شناخت دین خداست. برخی افراد، که در زمان حیات معصومان علیهم السلام زندگی می کردند به طور مستقیم به سنّت دست رسی داشتند، اما دیگران به طور غیر مستقیم از سنّت اطلاع پیدا می کنند. احادیث و روایات وسیله اطلاع ما […]

سبک شناسی حدیث
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

سبک در اصطلاح ادبیات عبارت است از روش خاص ادراک و بیان افکار به وسیله ترکیب کلمات و انتخاب الفاظ و طرز تعبیر (سبک شناسی، 1/د) . احادیثی که صحت انتساب آنها به معصومین ثابت است، مشتمل بر بدیعترین کلمات و رساترین عبارات و جامعترین معانی می باشند، به طوری که هر گونه کم و […]