سنن نسائی
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

  عنوان اصلی: کتاب او به «سنن» معروف است، «صنف السنن وغیرها».([1]) مزی می‌گوید: «صاحب کتاب السنن».([2]) سنن نسائی را «السنن الصغری»، «المجتبی» و «المجتنی» نیز گفته‌اند، و این برای آن است که او در آغاز کتابی بزرگتر با احادیث بیشتر نگاشت و سپس گزیده آن را تدوین کرد. در اینکه «المجتبی» را خود نسائی […]

جامع یا سنن ترمذی
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

 عنوان اصلی: درباره اینکه نام کتاب حدیثی ترمذی چیست، اختلاف است. «مبارکفوری» از «کشف الظنون»([1]) نقل می‌کند: «قد اشتهر بالنسبة إلی مؤلّفه، فیقال: جامع الترمذی، ویقال له: السنن أیضاً، والأوّل أکثر».([2]) خود مبارکفوری نیز نام «جامع» را برگزیده است. بنا بر گفته «سیوطی» در «تدریب الرّاوی»، خطیب آن را «صحیح الترمذی» و حاکم آن را […]

سنن أبی داود
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

عنوان اصلی: «السنن»؛ نام کتاب ابی‌داود است معروف و مشهور به «سنن أبی‌داود». خود او کتابش را به این نام خوانده است. در نامه‌ای که به مردم مکه نوشته چندین بار این نام را ذکر کرده و می‌گوید: «فإنکم سألتم أن أذکر لکم الأحادیث التی فی کتاب «السنن» أهی أصح ما عرفت فی الباب؟». و […]

سنن إبن ماجه
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

عنوان اصلی: «السنن»، که آنچه بر زبانهاست همان «سنن ابن‌ماجه» است.([1]) «مزی» در «تهذیب الکمال» می‌گوید: «…صاحب کتاب السنن…». گردآورنده آن: «ذهبی» او را چنین معرفی کرده است: «محمد بن یزید، الحافظ الکبیر، الحجة، المفسر، أبوعبدالله ابن ماجة، القزوینی، مصنف «السنن» و«التاریخ» و«التفسیر»، وحافظ قزوین فی عصره…».([2]) «مزی»، درباره او اینگونه می‌نویسد: «محمد بن یزید […]

صحیح مسلم
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

عنوان اصلی: «المسندُ الصحیح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول‌الله(صل الله علیه و آله)».([1]) به اختصار آن را «المسند الصحیح» گویند ولی آنچه بر سر زبان‌هاست همان «صحیح مسلم» است. گردآورنده آن: «خطیب» در «تاریخ» او را چنین معرفی کرده است: «أبوالحسین‌مسلم بن الحجّاج بن مسلم القشیری النیسابوریّ»([2]). و «ذهبی» در «سیر […]

صحیح بخاری
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

عنوان اصلی کتاب چنین است: «الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول‌الله(علیهم السلام) وسننه وأیّامه».([1]) یا «الجامع الصحیح المسند المختصر من أمور رسول‌الله(صل الله علیه و آله) وسننه وایامه.»([2]) «ابن حجر» و «سیوطی» می‌گویند: بخاری خود این نام را بر کتابش نهاد؛([3]) ولی آنچه بیشتر بر سر زبان‌هاست، الجامع الصحیح است، و باز بیشتر، «صحیح البخاری». […]

 از میان نوشتارهای حدیثی سنیان، نُه کتاب از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند: 1ـ موطّأ مالک بن أنس([1]) (م 179 ه.ق). 2ـ مسند أحمد بن حنبل([2]) (م 241 ه.ق). 3ـ مسند دارمی سمرقندی([3]) (م 255 ه.ق). 4ـ صحیح ابوعبدالله محمد بن اسماعیل بخاری، یا الجامع الصحیح (م 256 ه.ق). 5ـ صحیح ابوالحسین مسلم بن حجاج قشیری نیشابوری […]

نگاهى به صحيح بخارى
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

پيامبر بزرگوار اسلام (ص)، دو يادگار گران سنگ در ميان مسلمانان نهاد تا سبب هدايت و رستگارى آنان باشد، که همانا قرآن کريم و عترت اند.مى دانيم که مجموعه هاى روايى موجودِ جهان اسلام، به دليل آسيب پذيرى هاى سياسى و مذهبى، نيازمند نقد و نظر بوده و نقد آنها همت و حوصله اى در […]

کتاب الشریعة
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

یکی از کتابهای حدیثی اهل سنت، کتاب الشریعة نوشته امام ابی بکر محمّد بن حسین اُجُری(280 360 ق) است. این کتاب با تحقیق ولید بن محمد بن نبیه سیف الناصر، همراه با مقدمه و ارجاعات شیخ عبد القادر الارنؤوط و عاصم بن عبد اللّه القریوی در مؤسسه قرطبه در سال 1417 ق در مکه مکرمه […]