اخلاق انتخاباتی نامزدها و معیار تقدم خود بر دیگران آنان که در صدد ورود به عرصه انتخابات هستند و قصد نامزدی و تصدی پست های مهم در نظام اسلامی را دارند لازم است معیارهایی را در وجود خود جستجو کنند و در صورت وجود چنین ملاک ها و صفاتی وارد عرصه انتخابات گردند آن معیارها […]

اخلاق انتخاباتی از دیدگاه قرآن رفتار، ملاک شخصیت شاید بتوان گفت بیش ترین و مهم ترین کاربرد و کارآیی اخلاق را می بایست در عمل اجتماعی افراد و یا گروه ها و طبقات اجتماعی یافت، زیرا انسان با آموزش و پرورش خود، می کوشد تا فضایلی را به دست آورده و رذایلی را از خود […]

همانا کتاب «نهج البلاغه» عبارت از خطبه ها، وصایا، نامه ها و اوصاف دقیقی است که مسیر را برای هر طلب راهی روشن می کند، به رهایی هر کس که در معرض ظلم و ستم طاغوتیان قرار گرفته، یاری می رساند، و کارنامه ای تاریخی برای تمام دولتمردان و کارمندانی است که در دولت و […]

نامه ی امام علی(علیه السلام) به مالک اشتر، میثاق و منشور جاویدی است از آمیختگی اخلاق و سیاست و جایگاه اخلاق در سیاست دینی، این نامه ی امام به مالک اشتر نخعی که او را به سمت والی خود در مصر برگزید نگاشته شده است. البته مالک در راه مصر مسموم شد و نتوانست توصیه […]

7- مبادله اسيران پيامبر (ص) در جنگ بدر از روش مبادله اسرا نيز استفاده کردند. ايشان «عمر بن ابوسفيان» را «سعد بن نعمان بن اکال» که از مسلمين بود، مبادله کرد (ابن اثير، بي تا: 212). ب- مجروحين پيامبر گرامي اسلام، آزار رساندن به مجروحان را ممنوع کرده بود و صراحتاً اعلام مي فرمود که […]

5- پايان اسارت رفتار پيامبر اسلام با اسراي جنگي را بايد در راستاي اهداف عاليه اسلام در هدايت جامعه بشري تحليل کرد. از اين رو، وظيفه دولت اسلامي، راهنمايي و هدايت اسيراناست. به همين دليل، خداوند متعال به پيامبر خود چنين امر مي کند: «يا ايها النبي قل لمن في ايدکم من الاسري ان يعلم […]

2-اسلام از نگاه اسلام، موضوع کاملاً متفاوت است. اين نگرش، حاوي مباني زير است: الف- انسان برترين مخلوق خداوند است و از آن جهت که انسان است ارزش دارد. قرآن کريم در اين زمينه مي فرمايد: «و لقد کرمنا بني آدم و حملناهم في البر و البحر ورزقناهم من الطّيبات و فضلّناهم علي کثير ممن […]

چکيده در سيره پيامبر گرامي اسلام (ص)، جنگ به عنوان آخرين راه حل و ابزاري که فقط در موارد خاص به کار مي آيد، مطرح بوده است. سيره نبوي، گواه اين امر است که چون پيامبر به انسان به عنوان موجودي که ذاتاً از حقوقي برخوردار مي باشد مي نگريسته است، به دشمن خود نيز […]

چكيده اخلاق سياسی و شيوه حكومت‌داری پيامبراكرم صلی الله عليه و آله، گونه‌ای متفاوت با آنچه ساير زمامداران در پيش گرفته‌اند، است. در اين نوشتار، پس از بيان مباحثی درباره اخلاق، به اخلاق مبارزاتی و سياست خارجی پيامبر پرداخته شده و ابعاد مختلف آن كاويده شده است.كليد واژه‌ها: پيامبراسلام صلی الله عليه و آله، جلوه‌های […]

يکي از مقوله‎هاي مهم در زندگي و روابط اجتماعي آدميزادگان، چگونگي تنظيم رفتارهاي مبتني بر تحکيم در حوزة قدرت سياسي و اصول و ضوابط حاکم بر اين روابط به ويژه در حوزه آمريت است. دين اسلام به عنوان آخرين آيين الهي و پيامبر اسلام به عنوان رسول خاتم در تنظيم روابط اجتماعي و خصوصي، جايگاه […]