اخيرآ برخي از علماي مسلمان از اهل سنت و صاحب نظران مسائل عمومي اسلام از موضوعي كه آن را فعاليت تبشيري شيعيان در صفوف اهل سنت و ظهور دوباره حرفهاي برخي شيعيان تندرو قديمي پيرامون صحابه ناميده اند، سخن به ميان آورده و نسبت به آن موضع گرفته اند. آنان، حرفها و باورهاي گروه اندكي […]

اهل سنّت و سیاست
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

علما و حدیث رهیافت سیاسی کاملاً متفاوتی در امت اسلام در شرف تکوین بود. در اینجا نخست به سنیان اولیه، و سپس (1) به شاخه های شیعه می پردازیم. اکثریت مسلمانان به گروهی تعلق داشتند که در آینده جامعه سنی را تشکیل می داد، و گاهی به نام “اهل الکتاب و السنة” خوانده می شدند. […]