از ميان نويسندگان و انديشوران مسلمان عصر نوخواهي عرب، رهبران جمعيت اخوان المسلمين، پيش از ديگر گروه‌هاي ديني به طرح و تحليل آزادي اسلامي پرداخته‌اند. حسن‌البناء و رهبران نخستين اخوان، به سبب پيكارهاي مستمر با استعمار غربي و درگيري‌هاي پياپي با مخالفان و رقيبان سياسي، و به ويژه دفاع در برابر هجوم افكار مادي، […]

در سه کشور نخست، شیعیان عموماً جمعیت های آرامی هستند که کم تر می توان تحرکی از آنان دید؛ گرچه این گروه ها هم پس از انقلاب اسلامی ایران تا حدی به تکاپو افتاده اند، ولی تعداد کم آنها و وضعیت به نسبت مطلوبی که به نسبت دیگر شیخ نشین ها در این کشور؛ برای […]