شیخ زین الدین بن نورالدین علی بن احمد (۹۶۵ – ۹۱۱ ق) نام بردار به « شهید ثانی » از اندیشمندان قرن دهم هجری است که درجبل عامل لبنان چشم به جهان گشود . شهرت علمی شهید ثانی در وهله نخست به فقاهت ، آموخته ها ، آثار مهم و پرثمر فقهی وی برمی گردد […]

کاربست قرآن در مبادی فقه (علم اصول ) علم اصول در جایگاه دانش تولید کننده اصول و قواعد استنباط ، اجتهاد و فقاهت را سمت و سو می بخشد . مبانی و دیدگاه های فقیهان در علم اصول ، زاده و پرورده می شود و در دانش فقه ثمر می دهد و به بر می […]

کارکرد قرآن درآرای فقهی شهید الف )قاعده سازی یا پشتوانه آیات قرآنی سیره و شیوه مجتهدان و فقیهان سلف و معاصراین بوده است که با تأسیس و پی ریزی شماری ازاصول ،قواعد و مبانی ، کاراستنباط و تفریع فروع براصول را سامان داده وکاربردی می ساخته اند . تأسیس آن مبانی و قواعد بسته به […]

تفسیرنویسان و قرآن پژوهان بسیاری ، خصوصیات و ویژگی های قرآن را به بحث و بررسی نشسته اند .برخی مفسران در مقدمه و درجای جای تفسیر خویش ، دانش های قرآنی را به بحث گرفته اند و شماری دیگر تنها در تفسیر آیات وحی از علوم قرآنی سخن گفته اند . قرآن پژوهان نیز به […]

اهمیت و جایگاه بحث نسخ بحث نسخ یکی ازمباحث مهم و بسیار تأثیرگذار در استنباط و فهم احکام قرآن است . براین اساس حضرت علی (ع) آن واعظی که ناسخ و منسوخ قرآن را نمی شناخت ،‌ازموعظه مردم بازداشت و خواهان خروج او ازمسجد شد و به او فرمود :«هلکت و اهلکت »(قرطبی ، ۶۲/۲ […]

لازمه دین باوری و تفکر نظام مند در قوانین اسلام، توجه به کار آمدی آن در پاسخگویی به نیازهای بشر، افزایش مشکلات جوامع انسانی بواسطه بریدگی از وحی و بی اعتنایی به دستورات اجتماعی و سیاسی دین، مد نظر داشتن توسعه و تعاملات نظری و عملی در جهان امروز، اندیشمندان دنیای اسلام را به دغدغه […]

رساله عملیه جامع عباسیاولین رساله ای که با همه مزایا و ویژگیهای این دوره تالیف یافته، رساله «جامع عباسی » مرحوم شیخ بهائی است. این رساله یکی از بهترین و ارزنده ترین آثار او است که در آن زمان بسیار مورد استفاده واقع شد، و اکنون نیز با اینکه بیش از سیصد سال از نگارش […]

رساله عملیه این دورهرساله شیخ اعظم انصاری (1281 ق) – این رساله را مرحوم ملا یوسف استرآبادی جمع آوری کرد و در سال (1268 ق) و پس از آن مکررا چاپ شده.رساله های میرزا محمد تقی اصفهانی (1299 ه.ق) – در مسائل روزه و زکوة و غیره به زبانهای فارسی و عربی و در کتاب […]

دو شخصیت بر جسته این مرحله میرزای شیرازی و مرحوم یزدی هستند که این سنت را در میان جامعه فقهی معاصر بنا نهادند و با گسترش مباحث آن و مسائل فرعی، باب تازه ای را در فقه شیعه گشودند. پس از مرحوم شیرازی و یزدی، فقها و مراجع شیوه آنان را دنبال کرده و علاوه […]

در زمان غیبت صغریاین این مدت 69 سال نقل سنت توسط نمایندگان خاص حضرت ولی عصر (عجل اللّه فرجه) انجام می گرفت که عبارت بودند از: عثمان بن سعید، محمد بن عثمان، حسین بن روح و علی بن محمد سمیری. ایشان با حضرت مهدی در رابطه بودند و احکام دینی را از آن منبع فیاض […]