صفحه بایگانی دسته

احکام – فقه و اصول

احکام

فواید و آثار روزه

روزه‌داری، فواید و آثار دنیوی و اخروی فراوانی دارد که خداوند برای دستیابی مؤمنان به این فواید و آثار، روزه را…

حج و حکم آن

به جا آوردن حجامام صادق (ع) فرمود: «شیِعَتُنا اَهلُ الوَرَعِ ... و یَحُجُّونَ البَیتَ»؛ «شیعیان…

پرداخت زکات

پرداخت زکات امام صادق (ع) فرمود: «شِیعَتُنا اَهلُ الوَرَعِ والاِجتِهادِ... و یزَکونَ اَموالَهُم»؛…

وصیت

وصیت از احکام ثابت اسلام از نظر قرآن و احادیث، مرگ یک رخداد طبیعی و سنّت قطعی در زندگی انسان است. همه…