پرداخت نکردن زکات و دیگر حقوق واجب مالی آثار و پیامدهای زیادی را درپی دارد که اولین پیامد منع پرداخت این حقوق، کاهش اموال و یا از بین رفتن آن‌هاست. دلیل این که بسیاری از کسانی که به زکات و انفاق در راه خدا اعتقاد نداشته و یا اعتقاد دارند ولی از پرداخت این حقوق […]

زکات در اسلام و دیگر ادیان الهی و آسمانی از اهمیت و جایگاه فوق العاده‌ای برخوردار است؛ به گونه‌ای که یکی از ارکان و دستورات همه ادیان آسمانی به شمار می‌رود و همه موحدان در طول تاریخ موظف بوده‌اند که بخشی از اموال خود را در راه خدا به صورت زکات بدهند. قرآن کریم در […]

پرداخت زکات
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

پرداخت زکات امام صادق (ع) فرمود: «شِیعَتُنا اَهلُ الوَرَعِ والاِجتِهادِ… و یزَکونَ اَموالَهُم»؛ «شیعیان ما اهل ورع و کوشش در راه خدایند و کسانی‌اند که اموالشان را پاک می‌نمایند». [۱] امام رضا (ع) نیز فرمود: «شیعَتُنا اَلَّذینَ یقیمُونَ الصَّلاهَ و یؤتُونَ الزَّکاهَ»؛ «شیعیان ما کسانی‌اند که نماز را اقامه می‌کنند و زکات را می‌پردازند». [۲] […]