فرزند خواندگی در آینه ی قرآن فرزند خواندگی در سیستم های حقوق کشورهای مختلف جهان نیز به شیوه های متفاوتی انعکاس یافته و در ارتباط با آن تعاریف گوناگونی ارائه شده است، چنانچه برخی گفته اند: «فرزند خواندگی یا تبنی آن است که کس دیگری را که فرزند نَسبی او نیست به فرزندی بپذیرد. فرزند […]

پيش از ورود به اصل مطلب که بحثى است اجمالى پيرامون مهريه و اقسام آن بهتر است به توضيح مهر و اقسام آن بپردازيم . تعريف مهريه مهريه يا صداق (1) مالى است که به وسيله عقد ازدواج بطور متزلزل به ملکيت زن (همسر) در مى آيد و با چهارچيز ملکيت آن مستقر مى شود:1- […]

آئين اسلام، از بعد اجتماعي مهمي برخوردار است و با عنايت به برکات آثار وحدت و تجمع و يکپارچگي، در بسياري از برنامه هايش بر اين بعد، تکيه و تاکيد کرده است.برگزاري نمازهاي روزانه واجب نيز به صورت جماعت و گروهي، يکي از اين برنامه هاست.در اينجا به اهميت «نماز جماعت » و آثار گوناگون […]

احکام سفر
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

سفر و حضر احکامي دارد سفر و حضر دو بخش از زندگي انسان هاست که براي خود احکام و مسائلي جداگانه دارند. هيچ مسلماني در هيچ مرحله اي از زندگي خود، رها شده و بي تکليف نيست و از اين قاعده، سفر را نيز نمي توان استثنا کرد. سفر و مسافرت را نمي توان بهانه […]

اختلاف افق و شب قدر
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

معناى شب قدر چيست و با توجه به اختلاف افق و حتى اختلاف شب و روز در برخى کشورها، چطور قابل تصور است که يک شب قدر وجود داشته باشد؟ شب قدر به اين جهت «قدر» ناميده شده که تمام مقدرات بندگان در تمام سال، در آن شب تعيين مى شود و شاهد اين مطلب، […]

«بسم اللّه الرحمن الرحيم وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَن اِسْتَطاعَ اِلَيْهِ سَبيلاً»1.براى پذيرفتن اين دعوت آسمانى که از تأکيد گونه اى هم خالى نيست، همه ساله، صدها هزار تن از مسلمانان جهان خود را با هواپيما، کشتى و يا اتومبيل به بندر جدّه و مدينة الحاج مى رسانند، تا عمره تمتّع و حج تمتُّع […]

احکام عزادارى امام خمينى رحمه الله:«عزادارى براى سيدالشهداء از افضل قربات و مايه تقويت روح ايمان و شهامت اسلامى و ايثار و فداکارى و شجاعت در مسلمين است .» (1)سؤال: آيا بر پا کردن مراسم عزادارى [توسط زن] بدون اذن شوهر جايز مى باشد؟آيت الله نورى همداني: در صورتى که از اموال شوهر باشد جايز […]