وصیت
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

وصیت از احکام ثابت اسلام از نظر قرآن و احادیث، مرگ یک رخداد طبیعی و سنّت قطعی در زندگی انسان است. همه می‌دانیم که مرگ، حق است و همه موجودات، سرانجام طعم مرگ را می‌چشند؛ {کلُّ نَفْسٍ ذَائقَهُ الْمَوْتِ}. ([۱]) پس چرا آن را در نیابیم و به آن نیندیشیم؟ و شایسته است انسان، همواره […]