گرچه عالم برزخ و عالم قیامت شباهت‌های زیادی با هم دارند، در هر دو جهان قدرت فعّالیت‌های خوب و بد از انسان سلب می‌شود، و پس از مرگ، هیچ کس قادر نیست در پرونده اعمال خود تحوّلی بوجود آورد، زیرا هر دو جهان، دار پاداش و کیفرند، نه دارِ تکلیف و عمل، ولی ازجهات متعدد […]

فشار و عذاب قبر
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

یکی از حوادث بزرگ و شکننده در آغاز عالم برزخ، فشار و عذاب قبر است که سخت‌تر از سکرات موت خواهد بود، کم‌تر افرادی هستند که توان رهایی از آن را داشته باشند، این عذاب برای کسانی که استحقاق آن را دارند، امری حتمی است و نمی‌توان آن را انکار کرد و هیچ یک از […]

حیات در قبر
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین مسائل که شایسته طرح و بررسی است، مسأله حیات در قبر بعد از جدایی روح از بدن دنیوی است؛ که آیا سؤال و جواب، فشار و عذاب در قبر، تنها با روح میّت صورت می‌گیرد و جسد به حالت مردگی خود باقی است؟ و یا در موقع سؤال و جواب […]

عالم قبر
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

سؤال و جواب در قبر اوّلین مرحله‌ای که بعد از مرگ برای انسان شکل می‌گیرد، این است که به محض گذاشته شدن در قبر، توسّط ملائکه مورد سؤال قرار می‌گیرد. قضیّه سؤال قبر از دیر زمان مورد بحث و گفت و گوی متکلّمان و دانشمندان اسلامی قرار گرفته است. وقتی انسان می‌میرد و روحش از […]

توبه
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

بازگشت، تنها راه همان طور که برای هر نوع مرضی دوای مخصوصی است، برای هر نوع گناهی هم توبه‌ای است که مناسب با آن گناه باشد. توبه به معنای بازگشت است از این رو در قرآن توبه هم به خدا نسبت داده شده و هم به انسان؛ توبه انسان به معنای برگشت از حالات و […]

در تحلیل شخصیت امام حسین (علیه السّلام) آیا باید آن حضرت را عاقل بدانیم یا عاشق؟ و آیا عاشق دانستن آن حضرت به معنای عاقلانه نبودن نهضت امام (علیه السّلام)نیست؟ سؤال:آیا در تحلیل شخصیت امام حسین (علیه السّلام)، باید آن حضرت را عاقل دانست یا عاشق؟ آیا عاشق بودن به معنای عاقل نبودن است؟ آیا […]

تحلیل شخصیت و قیام امام حسین (علیه السّلام)برگردیم به اصل بحث که آیا امام (علیه السّلام) شخصیت عقلانی داشت یا ربانی؟ و آیا کار امام حسین (علیه السّلام) در کربلا عاشقانه بود یا عاقلانه؟!، جواب آن است که شخصیت آن حضرت شخصیت ربانی و قیامش نیز عاشقانه بوده است. البته عاشقانه بودن به معنای این […]