جایگاه عشق و عقل در شخصیت امام حسین (ع) نویسنده: حجه الاسلام دکتر قاسم ترخان در تحلیل شخصیت امام حسین (علیه السّلام) آیا باید آن حضرت را عاقل بدانیم یا عاشق؟ و آیا عاشق دانستن آن حضرت به معنای عاقلانه نبودن نهضت امام (علیه السّلام)نیست؟ سؤال: آیا در تحلیل شخصیت امام حسین (علیه السّلام)، باید […]