اهل کتاب کيانند؟ قبل از اين که به بررسي ادله حرمت ازدواج با برخي از بيگانگان بپردازيم ، لازم است در اين مبحث مشخص کنيم که مقصود از اهل کتاب که در سوره مائده اجازه ازدواج با آنان داده شده است کيانند وغير اهل کتاب چه کساني هستند.اصطلاح اهل کتاب در فقه اسلامي معمولا در […]

ازدواج مصدر ثلاثي مزيد از باب افتعال وزواج مصدر باب مفاعله است ، اين دو واژه در اصطلاح فقهي وقانوني ، به معناي رابطه اي است حقوقي که لازمه آن ، جواز کامجويي بين زن ومرد مي باشد، چنان که واژه نکاح نيز به همين معناست ، هر چند از نظر لغت ، ازدواج به […]

مقدمهواقعيت اين است که سقط جنين (2)، از ادوار گذشته تاکنون، در همه جوامع بشرى به دلايل يا بهانه هاى مختلف آشکار و نهان، توسط مادر، والدين، پزشکان و اشخاص فاقد صلاحيت، به صورت جنايى (عمدي)، ضربه اى (شبه عمد و خطاى محض) و درمانى (قانوني) انجام گرفته است و هميشه وجدان فردى و جمعى […]

ديدگاه هاي مختلف در مورد ارتباط زن و مرد در اين رابطه دو ديدگاه مخالف با تفاسيري دوگانه وجود دارد که به نظر مي رسد هر دو ديدگاه، به يک اندازه مردود و مخدوش است. 1. ديدگاه سخت گيرانه مطابق اين ديدگاه افراطي، هر نوع ارتباط دختر و پسر و زن و مرد جز در […]

احکام شادی و نشاط
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

1 . پرهیز از گناهدر مجالس شادی باید از گناه و معصیت پرهیز کرد . امام صادق علیه السلام فرمودند:«لا ینبغی للمؤمن ان یجلس مجلسا یعصی الله فیه ولایقدر علی تغییره; (1) سزاوار نیست مؤمن در مجلسی بنشیند، که در آن معصیت خدا می شود و او نمی تواند آن را تغییر دهد .» 2 […]

شادی… لذت… تفریح
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

آیا فقه با مصادیق شادی و تحرک، همچون رقص، آواز و ترانه، موسیقی و تفریح آزاد زن و مرد و نظایر آن مخالف است؟در پاسخ به این سوءال، می توان هم از دیدگاه فقه به عنوان بخشی از تعالیم دین اسلام پاسخ داد و هم می توان از دیدگاهی وسیع تر، این مسئله را در […]

موسیقی از نگاهی دیگر
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

یکی از مهمترین مسائل فلسفه فقه، بررسی رابطه معرفت فقهی و معرفت بشری است. این مساله، همچون سایر مسائل فلسفه علم، صبغه ای فلسفی و معرفت شناختی دارد و لذا باید از منظری فلسفی و درجه دوم در آن نگریست. اما در این زمینه نیز ارائه دلیل در قالب شواهد فقهی و پیشبرد بحث به […]

طبعا برای شناخت تاریخ مساله، یکی از کارهای لازم آن است که آنچه طی زمان، درباره آن مساله گفته شده، گردآوری و بررسی شود. بر این اساس، دوست ارجمند و دانشمند ما جناب استاد رضا مختاری، به همراه تنی چند از محققان و فضلا، مصمم شد تا رسائل و اقوال مربوط به غنا را در […]

موسیقی
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

بحث از غنا را از جهت موضوع و حکم، پشت سر گذاشتیم. بحث ازموسیقی باقی ماند. بر این اساس که غنا عبارت باشد از آوای انسان مشتمل بر کیفیت یادشده. ابوعلی سینا، در کلیات علم موسیقی از کتاب شفا چنین می گوید: موسیقی علمی ریاضی است که در آن از حالات نغمه ها از جهت […]

گفتاری در حکم تشریح
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

فصل نخست: تشریح اجساد کفارتشریح بدن کافر حربی (کافر غیر ذمی) بدون اشکال، جایز است، زیرا کافر حربی در حیات ومرگ حرمتی ندارد و تشریح بدن کافر حربی برای اصل حرب اولویت ندارد.اما تشریح بدن کافر ذمی یا معاهد در دو صورت حرام است:1 . درعقد ذمه یا معاهده احترام اجساد آنها شرط شده باشد.2 […]