يك آيه يا يك روايت يا يك حديث از پيامبر و يا امامان مبني بر لزوم خواندن نماز به زبان عربي بیاورید. (من سخنان شما را قبول دارم اما كسي كه حرفي می‌زند بايد دليل يا مدرك داشته باشد). اگر خداوند فرموده كه نماز حتما! بايد با اين چارچوب خوانده شود و یا […]

فلسفه تنصيف ديه زنان
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

موقعيّت زن در عصر و زمان ما اگرچه نشانه هايى از افكار گروه اوّل هنوز هم در ذهن و عملكرد بعضى از مردم وجود دارد، ولى اين طرز تفكّر و عقيده در زمان ما طرفدارانى ندارد، امّا گروه دوّم در عصر و زمان ما در تلاش و فعاليّت زيادى هستند تا عقيده و تفكّر خود […]

مقدمهيکى از موضوعهايى که براى طبيعى مسلکان صدر اسلام و طرفداران برابرى همه جانبه زنان با مردان در عصر کنوني، بهانه اى شده براى حمله به اسلام، موضوع ارث زنان است. اشکال به اين صورت مطرح مى شود که اسلام در باب ارث با تصويب کمتر بودن نصيب زن از مرد، شخصيت و ارزش انسانى […]

گويا مساله ارث (يعنى اينکه بعضى از زنده ها اموال مردگان را تصاحب کنند) از قديم ترين سنت هائى باشد که در مجتمع بشرى باب شده است، و اين معنا در توان مدارک موجود تاريخى نيست، که نقطه آغاز آن را معين کند، تاريخ هيچ امت و ملتي، به آن دست نيافته است، ليکن علاوه […]

مقدمهفرهنگ و تمدن اسلامي و عناصر تشكيل‌دهنده آن به گونه‌اي است كه در صورت شناخت عميق و همه جانبه آن‌ها مي‌توان راه‌كارهاي توسعه و پيشرفت معنوي و مادي جامعه بشري را از يك سو و چاره حل معضلات و مشكلات آن را از سوي ديگر در تعاليم حيات بخش اين فرهنگ الهي جستجو كرد. توصيه […]