تأملی بر عالم خلق و عالم امر در علم الهی، موجود را از جهات مختلف، به اقسام گوناگون تقسیم کردهاند: واجب و ممکن، جوهر و عرض و… یکی از این تقسیمات، تقسیم به مجرد و مادی است. موجود مادی آن است که پذیرای حرکت، تغییر و تحول باشد. موجود مجرد یعنی «بینیاز ماده» حرکت، و […]

قبایح عقلی از نظر قرآن
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

قبایح عقلی از نظر قرآن   انسانها به طور طبیعی و براساس فطرت سالم خود به چیزهایی گرایش دارند و از چیزهایی بیزارند. یعنی انسان همان طور که به زیبایی ها گرایش و از زشتی ها نفرت دارد، همچنین به کارها و افعالی گرایش دارد و از افعالی گریزان است. از اینجاست که مسئله حسن […]

قبایح عقلی از نظر قرآن
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

قبایح عقلی از نظر قرآن   انسانها به طور طبیعی و براساس فطرت سالم خود به چیزهایی گرایش دارند و از چیزهایی بیزارند. یعنی انسان همان طور که به زیبایی ها گرایش و از زشتی ها نفرت دارد، همچنین به کارها و افعالی گرایش دارد و از افعالی گریزان است. از اینجاست که مسئله حسن […]

قبایح عقلی از نظر قرآن
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

قبایح عقلی از نظر قرآن   انسانها به طور طبیعی و براساس فطرت سالم خود به چیزهایی گرایش دارند و از چیزهایی بیزارند. یعنی انسان همان طور که به زیبایی ها گرایش و از زشتی ها نفرت دارد، همچنین به کارها و افعالی گرایش دارد و از افعالی گریزان است. از اینجاست که مسئله حسن […]

  6. تقيه تقيه از ريشه وقي، يقي عربي، به معناي محافظت از خويش است و كلمه مهم تقوا (پارسايي، خداترسي) نيز از آن مي آيد؛ بنابراين تقيه از نظر مفهوم لغوي، به عمل كسي گفته مي شود كه كارش آميخته با نوعي مراقبت و پرهيز و خويشتنداري است. در اين تعريف، دو چيز عنصر […]

  6. تقيه تقيه از ريشه وقي، يقي عربي، به معناي محافظت از خويش است و كلمه مهم تقوا (پارسايي، خداترسي) نيز از آن مي آيد؛ بنابراين تقيه از نظر مفهوم لغوي، به عمل كسي گفته مي شود كه كارش آميخته با نوعي مراقبت و پرهيز و خويشتنداري است. در اين تعريف، دو چيز عنصر […]

مقدمهمسئله علم و ادراک از غامض‌ترین مسائل فلسفی است که از دیرباز فیلسوفان بدان توجه کرده‌اند، به طوری که شاید هیچ مسئله‌ای از جهت درجه اهمیت و اعتبار با آن برابر نباشد . این مسئله اولا، از آن جهت که انسان پیوسته برای شناخت عالم خارج و دست‌رسی به آن تلاش می‌کند، ولی همواره به […]

هدف آفرينش انسان، عبادت خداي متعال و رسيدن به کمال مطلوب است، چنان که در سوره ذاريات آيه 56 مي فرمايد : «و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون» . بهترين راه شناخت پروردگار و عبادت او، شناخت خويشتن است چنان که در حديث نبوي آمده است : «من عرف نفسه فقد عرف ربه […]

با وجود سوءظني که عامه مسلمين-خاصه فقها و زهاد-نسبت به فلسفه و حتي کلام (1) اظهار مي کردند، وقتي از اهميت ابداعات مسلمين در علوم مختلف سخن مي رود البته کلام و فلسفه اسلامي را نبايد فراموش کرد.غلط مشهوريست که گفته اند فلسفه اسلامي چيزي نيست جز نقل فلسفه يوناني به عربي. حقيقت آنست که […]

مقدّمه عوامل و جنبه هاي مختلفي موجب پيدايش فلسفه جديد در دوره پس از عصر نوزايي و جدايي آن از فلسفه قديم (فلسفه از دوره پيدايش تا انتهاي قرون وسطي) گرديده که در اين مقاله به مباني عمده اختلاف بين اين دو فلسفه پرداخته، و به نقش دکارت به عنوان مؤسس علم و فلسفه جديد […]