مشخصات کتابشناختی:بهدخت نژاد حقیقی، تفاوت ترجمه های قرآن از منظر ایدئولوژیک تهران، انتشارات سخن.***در تعریف متن مقدس گفته اند:« اصطلاحاً به متنی گفته می شود که پیروان یک دین ‌آن را می پذیرند، اصول اعتقادی خود را بر پایه آن بنا می نهد و در نماز و نیایش ها، آیین های دینی، تزیین معابد و […]

ترجمه ناپیدایی قرآن
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

واژه«نامریی/ناپیدایی» (1) در این مقاله به هر عنصر واژگانی ناپیدا معنای(۲) خاص قرآن اطلاق می شود که به ظاهر، معنایی پیدا دارد که از روی اشتباه، معنای اصلی آن لحاظ می شود اما در عین حال، معنای ناپیدای دیگری دارد که نقش معنای اصلی را ایفا می کند اما در فرایند قرائت متعارف متن و […]

لزوم آشنایی هرچه بیشتر مسلمانان نسبت به جایگاه و مقام والا و مفاهیم آیات قرآن بر کسی پوشیده نیست. با توجه به اینکه این کتاب عظیم الشأن طبق بیان خود در شناخت مفاهیم بلند و معارف متعالیش به مبیّن الهی نیاز دارد(۱)، جایگاه مبیّنان آن نیز باید روشن باشد. حضرت سید الساجدین (علیه السلام) در […]

مقدمه: ترجمه های قرآن همچنانکه از نظرتاریخ ترجمه اهمیت ویژه ای دارند، از لحاظ تاریخ زبان و سیر تحول آن نیز حائز اهمیتند. آنها منبعی سرشار برای شناخت و مطالعه زبان فارسی و دوره های مختلف تحول آن و نیز شناخت گویش هایی منطقه ای به شمار می روند. مترجمان که رسالت مرزبانی را دارایند […]

۱٫ بعضاین واژه، همانند نقیضش کلمه ی «کل»، در اصل برای قید مقدار در زبان عربی به کار می رود و غالباً میزان و مقدار چیزی را نشان می دهد. این دو کلمه (بعض و کل) همواره به اسم پس از خود اضافه می شوند و هیچ گاه با الف و لام نمی آیند؛ (۲) […]

پیش از هر سخنی، میان «ترجمه ی قرآن» و «شرح، تفسیر یا ترجمه و تفسیر قرآن» تفاوت می گذاریم، در تمام این نوشتار، منظور از «ترجمه ی قرآن»، متنی به فارسی (یا هر زبان دیگری) از قرآن کریم است که تک تک جملات آن به دقت برگردان آیات قرآن باشد. اگر بناست که ترجمه ی […]

جمل؛ شتر یا طناب کشتی؟
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

یکی از مترجمان فارسی قرآن، شادروان ابوالقاسم پاینده، در مقدمه ی ترجمه ی خود مسئله ی بدیعی را مطرح کرده است که البته از قدیم الایام در بعضی منابع و متون تفسیری لغوی عربی و فارسی و نیز آثار مفسران کتاب مقدس در اروپای قرون وسطا و عصر جدید هم (چون نکته ی مورد بحث […]

سبک ترجمه ی قرآن کریم
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

بحث این مقاله ی ما نه درباره ی نکته ما معضلی قرآنی، بلکه مربوط به ترجمه قرآن کریم است، یعنی ترجمه ی فارسی، و دقیق تر بگویم راجع به زبان و نثر ترجمه ی فارسی قرآن کریم است، که از هر نظر شایسته ی تفحص و تحقیق و تأمل است، و قرآن پژوهان معاصر و […]

کتاب مقدّس (بخش اول آن، یعنی عهد عتیق) سابقه ی ترجمه ی دسته جمعی ۲۳ قرنه دارد که به ترجمه ی سبعینی یا هفتادی معروف است. بهترین ترجمه های کل کتاب مقدّس (عهدین) در طول تاریخ بالابلندش، ترجمه های گروهی بوده است؛ از همان ترجمه های اسکندرانی گرفته تا کتاب مقدّس آکسفورد.قرآن کریم هم اول […]

به قلم استاد قرائی، نشر مرکز ترجمه ی قرآن مجیدکسانی که از «کثرت» ترجمه های امروزین قرآن مجید به زبان فارسی شگفت زده می شوند، اگر بدانند که ترجمه ی کتاب قدسی آسمانی ما به زبان های انگلیسی و فرانسه در قرن بیستم، هر یک از ترجمه های فارسی بسی بیشتر است و به تجدید […]