ترجمه قرآن به زبان های اروپایی   نویسنده: سید هادی خسروشاهی   تاریخ آغاز ترجمه قرآن به شهادت تاریخ، ترجمه بخش هایی از قرآن مجید به زبان های مختلف از زمان خود پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) معمول گردید. طلیعه ی آن هنگامی آغاز شد که بعضی از ایرانیان از […]