مجموعه مقالات این کتاب، مقالاتی است که به مناسبت برگزاری دومین همایش ملی پژوهش های قرآنی حوزه و دانشگاه پس از طی ارزشیابی متعدد منتشر شده است.در میان گرایش ها و سبک های گوناگون و جدید تفسیری، تفسیر علمی و گرایش علمی، گرایشی که در آن آیاتی که اشارت علمی دارند با توجه به یافته […]

مشخصات کتابشناختی:میترا فرخ نژاد، اشارات و شواهد علمی در قرآن کریم، مشهد، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد و انتشارات سخن گستر، ۱۳۹۰٫***کتاب حاضر در چهار بخش علمی تدوین گردیده است. ابتدا با توجه به گستردگی و جمع آوری اطلاعات در بخش ژئومورفولوژی به بررسی اشکال و پیکرشناسی زمین در ارتباط با آیات موضوعی قرآن […]

مقدمهموضوع ایمان توسط اندیشمندان اسلامی در کتب مختلف به صورت مجزا بیان شده و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.هدف از این مقاله بحث و بررسی ایمان و ابعاد آن در زندگی بشریت است. در این رابطه از نظرات صاحب نظران و محققان دینی و همچنین پیش کسوتان استفاده شده است. آرزوی انسان، نیل […]

مقدمه: شناخت واژه ها و مفردات قرآن از جمله مقدمات مهم در فهم قرآن و تفسیر آن به شمار می رود. هر کس که بخواهد از دریای بی کران قرآن بهره برد و بر شگفتنی های آن مطلع گردد به ناچار می باید بر الفاظ آن آشنا باشد و به ویژه که در برخی از […]

کهن ترین ترجمه ها و تفسیرهای بازمانده از قرآن کریم به زبان فارسی، مربوط به اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم هجری است. این کتاب ها از جهات مختلف حائز اهمیت بسیارند. جنبه ای از اهمیت این کتب، اشتمال آنها بر بسیاری از لغات و ترکیبات نادر و کهن فارسی، ضمن آنکه ردّپای لهجه […]

۱٫ مقدّمهقرآن چون کلام الهی است و خداوند به نیازهای بشر بیش از هرکس دیگر احاطه داشته و داناست(… وَ هُوَ بِکُلِ شَئٍ عَلیم)، لذا بیشترین مطابقت را با اقتضای حال مخاطبان خود برقرار می کند؛ به گونه ای که گاهی یک آیه آنچنان تاثیر شگرفی در شخصیّت انسان می گذارد که او را متحوّل […]

مقدّمه:قرآن، کلام خداوند و معجزه ی جاودان پیامبر(ص)، سخنی بی نظیر و پیامی روشنگر است که در دل هر آیه ی آن، هزاران نکته باریک تر از مو آن نهاده شده است. در این میان داستان های قرآنی، از جایگاه ویژه ای برخوردارند که از جنبه ها و زوایای مختلف در خور تامل و تدقیق […]

مقدمهعناصر مختلف یک داستان افزون بر کارکرد فردی و جداگانه دارای یک کارکرد جمعی و همسو با سایر اجزاست. به عبارت دیگر تناسب میان اجزا مکمل ایفای نقش فردی آن اجزاست و این امر بستر تاثیر و تاثر میان پدیده هارا فراهم می نماید(طاهری نیا علی باقر. تحلیل گفتمان حاکم برگفتگوی موسی و فرعون. ص)از […]

بخش اول: نگاه کلی به قصّه های قرآنیقصه بر وزن فعله مصدر نوعی از قص(۱) بمعنی متعددی به کار رفته است در لغت به معنی: پی گرفتن یا پی گرفته اثر پیشین به کار رفته است:(وَ قَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّیهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَ هُمْ لاَ یَشْعُرُونَ‌ )(2)«وبه خواهرش گفت: از پی وی برو. زن […]

مقدمهاز وقتی که ارزش و اعتبار کلمه را دریافته ایم، داستان همیشه ما را احاطه کرده است، نخست با قصه های مادر بزرگ و پدربزرگ ها و بعد ازآن در مدرسه و سپس در برخوردها و حوادث زندگی از خواندن آنها لذت برده ایم.داستان و داستان کوتاه به سبک غربی در ایران سابقه چندانی ندارد […]