تفسیر
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

مقدمه :از جمله علوم مورد نیاز مفسرین قرآن کریم، علم نحو یعنی نظام حاکم بر زبان عربی است. مفسرین قرآن با اشراف بر این علم راه ورود به عرصه تحلیل ساختاری زبان و از آن پس دقائق و ظرائف معنا را پیدا می کند. از سوی دیگر مرتبه و مکانت فصاحت و بلاغت قرآن همواره […]

شتر یا ریسمان؟!
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

در تفسیر صحیح حتی یلج الجمل فی سم الخیاط (اعراف،۴۰)یادداشت کوتاه م . ب. شیوب در مجله ی عربیکا، سال ۲۳، ش۳، بار دیگر توجهان را به تفاسیر و قرائات مختلف از واژگان «جمل» در آیه ی چهلم سوره ی اعراف معطوف کرد.(۱) اما این نخستین بار نیست که در این باب منتشر می شود؛ […]

معنای «حمد»
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

عبارت مقدس الحمدلله ربّ العالمین آیه ی دوم سوره ی حمد یا فاتحه است و همه ی ما در زندگی روزمره بارها در نماز و غیر آن، این کلمه یا خلاصه ی آن الحمدلله را (حتی در احوالپرسی) به کار می بریم. اخیراً جست و جوی ترجمه ی دقیق این عبارت قرآن و در واقع […]

در شماره ی هشتم از نشریه ی قرآنی و ارجمند ترجمان وحی (سال چهارم، پاییز و زمستان ۱۳۷۹) جناب استاد یعقوب جعفری صاحب آثار قرآن پژوهی عدیده و تفسیر کوثر، شرحی بر آیه ی ۴۶ سوره ی ابراهیم (سوره ی شماره ی ۱۴) به نام (بحثی پیرامون معنای «اِن» در آیه ی وَإِن کَانَ مَکْرُهُمْ […]

قسم خوردن به چیزی ارزشمند و برای تأکید چیزی والا در عرف زبان طبیعی بشر، در همه ی زبان ها- بیش از ۴۰۰۰ زبان رایج و جاری بشری- وجود دارد. هم در شعر، هم در نثر، و هم در محاورات.زبان عربی بیش از هر زبانی قسم دارد، و قرآن کریم بیش از هر کتاب الهی، […]

تفسیر آیه ی بسمله
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

توضیح لغات و مفردات آیهاولین آیه از سوره حمد، آیه (بِسم اللهِ الرَّحمن الرَّحیم) می باشد که در این نوشتار مورد سخن و تفسیر ماست. این آیه را آیه «بِسمَلَه» می نامند آیه «بسلمه» از پنج کلمه تشکیل یافته است که توضیح آن به قرار ذیل است:«ب» حرف جرّ است، متعلّق به ابتدا که به […]

قرآن کتاب رحمت استخداوند بزرگ و مهربان در آغاز سخن و گفتارش خود را به رحمت و رحمانیت ستوده و از میان تمام صفات کمالش تنها این صفت را برای آغاز سخنش انتخاب نموده است، زیرا همان صفت رحمت خداوند است که موجب گردیده تا پیامبران را به سوی بشر بفرستد و قرآن را به […]