۱٫ عهد پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) از آغاز دوره ی تدوین فقه الف) عصر پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) خود نخستین مبین احکام از روی قرآن کریم است. قرآن خود به این حقیقت چنین تصریح کرده است:« وَمَا […]

۲٫ نقش راهنمایی های ائمه معصومین (علیهم السّلام) به قرآن در دوره پیدایش مذاهب فقهی الف) نگاهی به دوره پیدایش مذاهب فقهیهم زمان با پیش رفت علوم و گسترش تمدن اسلامی در مناطق مختلف از یک سو و روی آوردن پرسش های گوناگون فقهی به حوزه ها و مراکز اندیشه های اسلامی از سوی دیگر، […]

۳٫ قرآن و فقه در تاریخ اجتهاد امامیهبرای بررسی نقش قرآن در تاریخ اجتهاد امامیه در دو بخش می توان کاوش کرد:یکی، در بخش تدوین مجموعه های احکام القرآن، فقه القرآن یا آیات الاحکام و دیگری، در متون فقه استدلالی از ابتدای تدوین کتب فقهی، فقهای امامیه به پیروی از ائمه معصومین (علیهم السّلام) و […]

۴٫ دیدگاه های ائمه سایر مذاهب در قرآن و استنباط احکام الف) ابوحنیفه و تمسک به قرآن در مقام استنباط احکاماز ابوحنیفه نعمان بن ثابت کوفی ( ۸۰-۱۵۰ ق. ) پیشوای مذهب حنفیه، کتاب مدون فقهی در دست نیست، اما افکار و فتاوای او به وسیله شاگردان و پیروان به نام وی تدوین و نقل […]

۵٫ تمسک به قرآن در تداوم تاریخ اجتهاد اهل سنتمورخان تاریخ اجتهاد اهل سنت دوره پس از پیدایش مذاهب عمده را دوران تألیفات موسوعه های فقهی می دانند که در آن ها با استدلال های گوناگون در تقریر و تنقیح آرای مذاهب کوشش شده است. (۱) اکنون سیر تاریخی تمسک به قرآن را در مقابل […]