هم نشین فرشتگان شوید!
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

شروط بهره مندی از امدادهای ملائکه: ۱- ایماندر جهان بینی الهی، زندگی انسان ها با جهان فرشتگان مرتبط است. ملائکه به فرمان خدا در خدمت مؤمنان قرار می گیرند و آنان را یاری می کنند. این مطلب از آیه ی ۱۲۴ سوره ی آل عمران فهمیده می شود که می فرماید: « إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِینَ […]