البیت المعمور
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

البیت المعمور، در قرآن کریم تنها یک بار آمده است:وَالطُّورِ * وَکِتَابٍ مَسْطُورٍ * فِی رَقٍّ مَنشُورٍ * وَالْبَیْتِ الْمَعْمُورِ…. (۱)بیت معمور، به معنای: خانه ی آباد است. (۲) ولی این خانه ی آباد کدام خانه است که خداوند بدان سوگند خورده است؟مشهور میان مفسران – طبق روایات منقول از سلف (برخی از صحابه و […]