۱٫ مقدّمهقرآن چون کلام الهی است و خداوند به نیازهای بشر بیش از هرکس دیگر احاطه داشته و داناست(… وَ هُوَ بِکُلِ شَئٍ عَلیم)، لذا بیشترین مطابقت را با اقتضای حال مخاطبان خود برقرار می کند؛ به گونه ای که گاهی یک آیه آنچنان تاثیر شگرفی در شخصیّت انسان می گذارد که او را متحوّل […]