« اقْتَرَبَتِ السَّاعَهُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ » معمولاً این آیه را چنین معنی می کنند که طبق روایات در مقابل چشم کسانی، پیغمبر (صلّی الله علیه و آله و سلم) به اشاره انگشت ماه را به دوپاره کرد؛ حتی بعضی گفته اند تکه ای بالای این کوه و تکه ای بالای آن کوه قرار گرفت.(اسباب النزول […]