طنز مقدس
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

روش های بیانی قرآناین سوال مطرح است که قرآن در مواجهه با مخاطبین خود از چه روش و ابزارهایی سود برده؟ آیا روش آن برحسب موارد و اوضاع و احوال متغیر است؛ با بعضی به نرمی و ملاطفت و با دیگری به تندی و خشونت و با بعضی دیگر با هوشیاری روبرو شده است؟به بیانی […]

قرآن و ادبیات طنز
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

مقدمه:(الرَّحْمنُ‌ * عَلَّمَ الْقُرْآنَ‌ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ‌ * عَلَّمَهُ الْبَیَانَ‌ )(1)خداوند رحمان قرآن را آموزش داد انسان را آفرید و به او بیان آموخت.پرواضح است که منظور از بیان تنها تلکم و توانایی برسخن گفتن نیست، این بیان قدرت شناخت وبه کار گرفتن تصویرها و کلمات و ابزارهای مختلف برای نمایاندن و تجسم بخشیدن به […]