معجزه چیست؟
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

معنای معجزهکلمه معجزه از«اعجاز» ریشه گرفته است و واژه ی اعجاز نیز در لغت به چند معنی آمده است.۱- از دست رفتن چیزی، مثلاً: گفته می شود «اَعجَزهُ الاَمرُ الفُلانی» یعنی فلان چیز از دست وی در رفت.۲- احساس عجز و ناتوانی در دیگری، مثلاً می گویند:«اَعجَزتُ زَیداً» او را عاجز و ناتوان یافتم.۳- ایجاد […]