مسئله ی هدایت در قرآن
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

سؤال:مفسرین در آیه(اهدنا الصراط المستقیم) سخنی دارند و می گویند: طالب هدایت باید قبلاً فاقد آن باشد تا بتواند آن را از خداوند بخواهد، بنابراین مسلمان خداشناس و یکتاپرستی که خود هدایت یافته و واجد هدایت است و در راه مستقیم هدایت قدم برمی دارد، چگونه در حال نماز از درگاه ذات اقدس الهی دوباره […]