تمسخر رسول اعظم صلی الله علیه و آله الف) گونه های تمسخر تمسخر شخصیت رسول خدا، طی سال های اخیر، از غوغای کتاب ایات شیطانی، آثار نویسنده زن بنگلادشی، روشنفکرنمای ترکیه ای، تا «کاریکاتورهای دانمارکی» و… جملگی در مقابل نگاه های ناباورانه مسلمانان رخ داده و بهت و حیرت آنان را در پی داشته است. […]