شیطان پرستی
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

بنیانگزار فرقه شیطان پرستی یک یهودی از خاندان لوی به نام آنتوان لوی است و در کلیسای شیطان آنتوان لوی ، مناسک جنسی جایگاه خاصی دارد. همان رقص ها و کار های جنسی که به وسیله فرانکسیست ها ، به طور مخفی انجام می شد ، امروز از طریق گروه های شیطان پرست مثل متالیکا […]

انجیل شیطانی کتابی است که شیطان‌پرستان از آن برای عبادت و دعاهای خود بکار می‌گیرند. این کتاب شامل کلمات عبری،یونانی و انگلیسی است.معنای دقیق بعضی از این کلمات هنوز کشف نشده است. بسیاری از دعاهای این کتاب برخلاف دعاهای مسیحیت و کتاب انجیل است. کلیسای شیطان براین عقیده است که رفتارهای عاطفی مانند طمع و […]