حلقه منحرفان
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

۱- بیوگرافی «عرفان حلقه» اواسط دهه هفتاد شمسی، فردی به نام «محمد علی طاهری» ادعا کرد نیرویی ماورائی دارد که به کمک آن می تواند بیماران مختلف را درمان کند برای این کار هم اسم پر طمطراقی انتخاب کرده بود؛ «فرادرمانی»…طاهری، کم کم به فکر راه اندازی مکتب جدیدی افتاد که از طریق آن بتواند […]