در زمان رسول اکرم(صلی الله علیه و آله) مردم براى گرفتن پاسخ سؤالات شرعى خویش به ایشان مراجعه مى‏ کردند و آن حضرت نیز در حد لزوم به سؤالات آنان پاسخ مى‏ گفت. پس از ایشان مردم براى گرفتن پاسخ این سوالات به بزرگان صحابه و تابعین مراجعه مى ‏کردند.از آنجا که همه تابعین و […]

مرجئه
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

مرجئه نام فرقه ای است که در پایان نیمه اول قرن یک هجری پدید آمدند. لغت مُرجئه از مُرجِی به معنای تأخیر افکنده می آید؛ بدین معنا که آنان کسی را که گناه کبیره مرتکب شده باشد مخلد در آتش نمی دانستند، بلکه کار او را به خدا واگذار می کردند و به همین دلیل […]