مقدمهقرآن کریم مشتمل بر داستان های بسیاری است که سرشار از نکات آموزنده، اخلاقی و عبرت آمیز بوده لکن برخی از آموزه های کلامی در میان آنها دیده می شود که استنباط آنها نیازمند دقت و ظرافت در تفسیر آیه است. در این میان، آیه « إِنِّی جَاعِلٌ فِی الأَرْضِ خَلِیفَهً » که در طلیعه […]

تفسیر تبیان، تألیف ابوجعفر محمد بن حسن طوسی ( ۴۶۰-۳۸۵ ه ق ) هم چون دیگر آثار اصولی، فقهی، حدیثی و کلامی او صفحه زرینی در تاریخ فرهنگ قرآنی تشیع گشوده است.جامعیت و فراگیری آن در علوم قرآنی اعم از: لغت، اشتقاق، نحو، اِعراب، نظم و اسباب نزول و مباحث کلامی، فلسفی و فقهی، چهره […]

عصمت عملیدر معنای اصطلاحی عصمت نیز متکلمان امامیه چنین گفته اند:سیدمرتضی: « عصمت عبارت است از لطفی که خداوند در مورد ( بنده خود ) انجام می دهد، و به واسطه ی آن انسان از فعل قبیح امتناع می ورزد. »(6)فاضل مقداد: « اصحاب ما و دیگر متکلمان عدلیه در تعریف عصمت گفته اند: « […]