علوم قرآنی
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

علوم قرآنی، از برجسته ترین نمونه ها و مصادیق علوم [شرعی] اسلامی است و تاریخ تأسیس آن از همان عهد نزول قرآن است. همه می دانیم که قرآن کریم چون به لطف و رهنمود وحیانی الهی، همانگونه که گروه گروه آیاتش، دسته به دسته ( اصلاطحاً تنیجماً و منجماً) نازل می شد و در خاطر […]

علوم قرآنى، به مجموعه‏‌اى از علوم اطلاق مى‏گردد که براى فهم و درک قرآن مجید به عنوان مقدمه فراگرفته مى‏شوند. به بیان دیگر، مباحثى که قبل از تفسیر قرآن و فهم آیات الهى، آشنایى با آنها براى هر مفسر و محققى لازم است، مجموعه مباحث علوم قرآنى را تشکیل مى‏دهند. زرقانى در تعریف آن مى‏گوید: […]

پیشینه علوم قرآنى
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

بـحـث درباره قرآن و شناخت مسایل مختلف آن , از همان دوران نخست مطرح بوده و هم واره در طـول تـاریخ , بزرگان و دانش پژوهان در این زمینه به بحث وگفت و گو نشسته و آثار نفیس و گران بهایى از خود به یادگار گذارده اند و این مطالعات پیوسته ادامه دارد.بـر پـایـه مدارک […]

در قرن معاصر قرآن پژوهان و مفسران بسیارى به سراغ فهم قرآن شتافته اند اما در این میان آنان که با اطلاعات گسترده تر و تجربه هاى بیشترى به ساحت قرآن رو آورده اند موفق تر از دیگران بوده اند. امام خمینى به عنوان یک فقیه عارف فیلسوف مصلح اجتماعى و رهبر سیاسى هر چند […]

تفاوت کلام الله و کتاب الله کلام الله و کتاب الله با هم تفاوت دارد. کلام آن است که نسبت به فاعل بسنجیم و کتاب آن است که نسبت به قابل بسنجیم مثل ایجاد و وجود است که ایجاد نسبت به علت است و وجود نسبت به معلول گرچه هردو از یک واقعیت حکایت می […]

معنای لغوی سوره سوره در لغت به معنای زیر آمده است: ۱- مخفف « سوره» است « سور» یعنی باقی مانده و قسمتی از چیزی قال المعصوم: « سور المومن شفاء= باقیمانده ی غذای مومن شفا است» 2- به معنای دیوار و حصار است که از سور البلد باشد. ۳- معرب « دستواره» است به […]

بررسی کیفیت نزول قرآن
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

کیفیت نزول وحی مطلب مورد بحث این است که آیا قرآن نزولش دفعی است یا تدریجی آیاتی است در قرآن که می فرماید نزول قرآن دفعی است( انزال است) « انا انزلناه فی لیله مبارکه انا لنا منذرین» « ما قرآن را در شب مبارک فرستادیم تا خلق را از عذاب قیامت آگاه کنیم و […]

  جمع آوری قرآن در « الاتقان» سیوطی جلد ۱ می گوید: جمع آوری قرآن سه مرحله داشته( این مطلب را علامه طباطبائی هم در صفحه ۱۹۰ قرآن در اسلام قبول کرده) ۱- در زمان خود پیامبر بوده که آن را جمع آوری می کردند و یک نسخه هم در خانه ی خود پیامبر بوده […]

  اعجاز قرآن معنای لغوی اعجاز ۱- البیان« الا عجاز جعل الغیر عاجزا» عاجز ساختن دیگران از انجام آن عمل( باب افعال است) ۲- البیان « وجدان العجز» یعنی پیدا شدن عمر ۳- اتفان سیوطی« ان المعجزه امر خارق للعاده و هی اما حسیه مثل اکثر معجزات بنی اسرائیل و اما عقلیه مثل معجزات هذه […]

جنبه های اعجاز قرآن قرآن از جنبه های مختلف(لفظی و معنوی) فوق بشری است که جنبه ی لفظی آن مربوط است به زیبائی و شیوائی کلام و رموزی که در سخن بکار برده است و فصاحت و بلاغت، معانی بیان و بدیع و صرف و نحو و لغت و اشتقاق، فقه و اصول فقه و […]