تواتر قرآن
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

مقدمهوقتی به جایگاه قرآن کریم در اندیشه های دینی و معارف مسلمانان می‏نگریم در می‏یابیم که بایستی توجه و همت زیادی از طرف علما و اندیشمندان مسلمان نسبت به تاریخ قرآن نشان داده شود و تمامی زوایای سیر تطور قرآن کریم تا عصر حاضر مورد بررسی قرار گیرد. لکن در سایه غفلت از این مساله […]

شناخت قاریان عدم تواتر قرائت های هفت گانهدرباره قرائت های هفت گانه ی مشهور، آرا و نظریات مختلفی از طرف دانشمندان اسلامی ابراز و مطرح شده است.عده ای از دانشمندان اهل سنت، معتقدند که همه ی قرائت های هفت گانه، به طور تواتر(۱) به خود رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) می رسد […]

تواتر و حجت قرائت ها عدم تواتر قرائت های هفت گانه دلایل عدم تواتر قرائت هاقرآن به اتفاق همه ی مسلمانان متواتر است ولی در تواتر قرائت ها اقوال مختلی وجود دارد که به نظر ما این قرائت ها متواتر نمی باشند و دلایل زیادی این نظریه را تأیید می کند که اینک قسمتی از […]

تعریف تواتر تواتر اصطلاحى در فن حدیث است، چنانکه حدیث را به اعتبار تعداد روات به اقسام: متواتر مشهور، مستفیض و آحاد تقسیم کرده‏اند. متواتر در لغت به معناى یکى پس از دیگرى آمدن بلافاصله است و در اصطلاح علم الحدیث، منظور خبر جماعتى است که اتفاق آنان بر کذب محال و در نتیجه فى […]

ویژگى قرائت ‏حفص
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

یگانه قرائتى که داراى سندى صحیح و با پشتوانه جمهور مسلمین استحکام‏یافته، قرائت‏حفص است.این قرائت در طى قرون پى در پى تا امروز همواره میان‏مسلمانان متداول بوده و هست و تداول آن به چند سبب بر مى‏گردد: ۱- سبب اول ، همان است که قبلا به آن اشاره شد.در واقع ، قرائت‏حفص همان‏قرائت عامه مسلمانان […]